Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Indalsälvens delta

Det här kustdeltat vid Indalsälvens mynning är ett av Sveriges största deltaområden. Här finns härliga sandstränder, tillgänglighetsanpassade gångvägar och flera fina rastplatser. I reservatet trivs växter som är beroende av översvämningar och många fågelarter rastar i området.

Bad och vandring

Indalsälvens delta är ett populärt utflyktsmål varma sommardagar. Många kommer hit för att sola och bada på den kilometerlånga sandstranden. Stigen ut är anpassad så att det går bra att komma fram både med barnvagn och rullstol. I reservatet finns flera rastplatser med eldstäder. Vill du vandra en sväng kan du följa den nygjorda stigslingan på 3 kilometer runt i reservatet.

Tänk på! Den östra delen av stranden är naturistbad. Hit kan du som vill bada utan kläder söka dig. Och du som inte vill möta en naken person, kanske ska undvika denna del av stranden.

Tillgänglighet

Från parkeringen går en 1,5 kilometer lång tillgänglighetsanpassad stig ut till Smackgrundet. Den är plan och utan stigningar. Den första kilometern är det bred grusad gångväg. Den slutar vid den första rastplatsen med bänkbord och grillplats. Därefter fortsätter leden ut till Smackgrundet över två hängbroar som är breda nog för rullstol och däremellan träramp med kanter. Ute vid stranden på Smackgrundet finns det en rastplats på ett trädäck med tillgänglighetsanpassningar. Lite innan finns två tillgänglighetsanpassade dass.

Vegetation anpassad till olika vattennivåer

I Indalsälvens delta sker det en ständig förändring av vattenståndet vilket är bra för vissa arter. På sandrevlarna och holmarna finns täta snår av vide och pors nära alskogen. På stränderna finns fackelblomster och kranssvalting och i rännorna olika vattenväxter.

Typiskt för deltat är klådris, käringtand, mandelpil och knutarv på de stränder som ibland dränks av högvatten. Den sällsynta ävjepilörten finns vissa år i ganska stor förekomst. Inom reservatet har även den ovanliga ormbunken höstlåsbräken påträffats.

Populär rastplats för fåglar

Indalsälvens delta är en bra plats för att skåda fågel. Några karaktärsfåglar under häckningstid är silvertärna, sävsparv, rosenfink och ett flertal sångare. Lövskogen i deltat är intressant med en mängd sångare under försommaren. Här trivs också hackspettar som den mindre hackspetten som behöver större sammanhängande strandalskogar. Vår och höst rastar många flyttfåglar här. Främst änder, doppingar, vadare, tärnor och småfåglar. Även vitkindad gås förekommer.

Foto av en sandstrand vid havet.

Den långa sandstranden vid Smackgrundet. Foto: John Granbo

Deltats historia

Indalsälvens delta uppges vara det yngsta stora kustdeltat i landet. Det består av över 60 meter djup sand och förändras ständigt. Genom landhöjning och omflyttning av sand ökar deltat i storlek utåt. Mindre kanaler grundas upp eftersom strömhastigheten är lägre där. Småöar växer ihop till större och de stora fårorna ökar i bredd och djup.

Alldeles i slutet av 1800-talet började de första öarna synas över vattenytan. Det var Smackgrundet och Laxgrundet, som nu är klädda med äldre skog. Från 1940-talet och framåt började resten av reservatet att formas. Och den äldre delen består idag av alskogsklädda öar i ett nät av kanaler och rännor. Deltat åldras, vilket är helt naturligt och det har påverkats genom åren av olika ingrepp av människan.

Vild-Hussens projekt ledde till katastrof

1796 anställdes en man som hette Magnus Huss ”Vildhussen” som chef för ett projekt. Syftet var att sänka vattennivån i Ragundasjön i Jämtland och samtidigt leda om vattnet genom en kanal för att skapa en flottningsbar timmerväg. Projektet hade pågått i tre år när katastrofen var ett faktum. Vattenmängden denna vår var ovanligt stor och natten till den 6 juni 1796, brast en fördämning vid åsen där det hade grävts för kanalen. Ragundasjön blev till en gigantisk flodvåg som mynnande ut vid kusten i Sundsvall (nuvarande Midlanda). Resultatet blev att deltat växte kraftigt och ändrade utseende.

Muddring och flottning av timmer

100 år senare muddrades Sörån för att skapa en farled. 1917 flyttade timmersorteringen till Älgstrand och kanalerna muddrades uppströms för att underlätta flottningen av timmer. 1950 började Bergeforsens kraftverk att byggas. Då upphörde tillförseln av sand från Indalsälven till deltat och nu sker bara omlagringar inom deltat samt viss tillförsel av sediment från Ljustorpsån. 1969 slutade man helt att flotta timmer i älven och sorteringsverket lades ned.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Genom närgången fotografering, användande av radioapparat eller på annat sätt otillbörligt störa djurlivet.
 • Ta med hund som inte är kopplad.
 • Köra motordrivet fordon.
 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt skada vegetationen i övrigt.
 • Elda annat än på anvisade platser.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Beslutsår: 1992

Storlek: 202 hektar

Kommun: Timrå

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000 (del av)

Hitta hit

Bil

Reservatet ligger nära flygplatsen Midlanda. Det är väl skyltat från E4 mellan Sörberge och Söråker.

Buss

Med buss åker du till hållplatsen Deltavägen E4 som ligger cirka 600 meter från reservatsparkeringen. För busstider sök på Din turs webbplats.

Webbplatsen Din Tur Länk till annan webbplats.

Besöka på vintern

Parkeringen snöröjs under vinten. Tänk dock på att stigarna inte snöröjs så det kan vara halt eller mycket snö vintertid.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss