Risk för skogsbrand i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Slättbränna-Stormyran

Slättbränna-Stormyran är ett av länets största och mest värdefulla skogsmyrmosaiker. Här trivs många fågelarter sommartid och på vintern bjuder det stora myrområdet på fin skidåkning.

Ett besök i reservatet

Slättbränna-Stormyran är en intressant myr för fågelskådning. Här rastar och häckar många fåglar. Tänk på att inte störa om du vistas här under häckningstiden. Reservatet är blött att gå i sommartid så stövlar kan vara en bra idé.

Vintertid är den stora myren fin att åka skidor på. Snösäsongen är lång här. Eftersom reservatet ligger så nära vägen mellan Junsele och Dorotea går det bra att nå även vintertid. Parkeringarna plogas normalt inte, så du får ställa dig i P-ficka eller liknande efter eget omdöme.

Myr med många fåglar

Slättbränna-Stormyran uppmärksammades redan på 1970-talet bland annat för sina höga ornitologiska värden. När den nationella Myrskyddsplanen upprättades av Naturvårdsverket 1994 var området en av de våtmarker i länet som pekades ut som prioriterade för långsiktigt skydd. Det är en av Ångermanlands främsta fågelmyrar med stora öppna myrområden och flertalet öppna vattenspeglar i form av flarkgölar. Runt myrarna finns gammal, naturlig barrskog och sumpskog.

Här finns arter som myrsnäppa, brushane, ljungpipare, enkelbeckasin, småspov, gluttsnäppa, grönbena, tofsvipa, dalripa och trana.

Fäbodvall

I sydvästra kanten av myren, utanför naturreservatet, ligger den vackra och i stora delar välbevarade fäbodvallen Slättbränna. Spår efter fäbodbruket med djurhållningen och den viktiga myrslåttern syns på flera platser i reservatet i form av gärdesgårdsrester och hässjestörar.

Närliggande besöksmål

Ett flertal reservat finns i närheten, närmast ligger Böxlörvmyrskogen i norr och Ruskhöjden i söder:

Böxlörvmyrskogen

Ruskhöjden

Ungefär fyra kilometer norrut ligger den vackra byggnaden Övra kapell som är skyddad som kyrkligt kulturminne.

Övra kapell, webbplatsen Höga Kusten Länk till annan webbplats.

Foto taget från luften av ett område med myrar och skog på hösten.

Delar av Slättbränna-Stormyran sett från luften. Foto: Andreas Karlberg

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
 • Plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort mossor, lavar eller svampar, med undantag för plockning av icke fridlysta matsvampar och icke fridlysta marklevande färgsvampar.
 • Framföra motordrivet fordon annat än på befintlig väg. Förbudet gäller inte snöskoter på snötäckt, tjälad mark.
 • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
 • Insamla eller föra bort ryggradslösa djur.
 • Genom grävning eller på annat sätt skada mark och block.
 • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
 • Uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, stängsel, ledning, mast, torn eller skylt.
 • Utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlingar, militära eller andra övningar, lägerverksamhet eller motsvarande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2022

Storlek: 759 hektar

Kommun: Sollefteå

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Reservatet ligger cirka två mil norr om Junsele. Sväng av från väg 90 några kilometer norr om Junsele mot Dorotea och kör cirka två mil. Parkering finns bland annat i södra delen av reservatet längs lilla vägen in mot Åkerbränna.

Vintertid kan reservatet nås från stora vägen mellan Junsele och Dorotea, men tänk på att ställa dig så att du inte är i vägen för trafiken.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss