Utsiktsnipan i Ramsele

- naturskön betesmark

Från nipkrönet på Utsiktsnipan har du en vacker utsikt över Faxälven och omgivande landskap. En stig med trappor leder dig nedför nipan och sedan upp igen i östra delen.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att skydda området för sin skönhet och märkliga beskaffenhet.

Intressant niplandskap

Utsiktsnipan ligger inom det stora riksintresseområdet "Ramsele terrass- och niplandskap". Det har högt skyddsvärde för studiet av geologiska processer och för landskapsbilden.

Fram till 1940-talet nyttjades nipan som slåttermark och var troligen till större delen öppen. Därefter användes nipan som betesmark under en period men växte sedan igen med framför allt lövskog. Nipan öppnades upp inom det lokala naturvårdsprojektet "Rafnasils kulturområde" och används nu åter som betesmark.

I övre kanten av nipan ligger SVAR-huset (Stiftelsen Arkiv och Kulturhus i Ramsele) och många av dess besökare använder den fina stig som går runt i reservatet.

Frodig lövskog

Den östra halvan av nipan består av en lövskog som domineras av gråal, hägg och asp. I övre delen finns grova äldre tallar i dryga 100-årsåldern. I nedre delen är det fuktigare och frodigt med bland annat stormhatt.

Återplantering av nipsippa

Den sällsynta blomman nipsippa fanns tidigare i denna nipa. Den observerades senast åren 1959 - 62 men har därefter inte återfunnits. Nu har ett försök med återplantering av nipsippa i övre delen av nipan skett. Bland andra växter som noterats i nipan kan nämnas åkervädd, sandnarv och fågelstarr.

Utsiktsnipan i Ramsele. Foto: John Granbo

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet. Inga föreskrifter för allmänheten finns.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Rastplats Rastplats
  • Stig Stig

Kontakt

John Granbo

Enheten för skyddad natur

Fakta

Beslutsår: 1971

Storlek: 2 hektar

Kommun: Sollefteå

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat