Risk för skogsbrand i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Utsiktsnipan i Ramsele

Från nipkrönet på Utsiktsnipan har du en vacker utsikt över Faxälven och omgivande landskap. En stig med trappor leder dig nedför nipan och sedan upp igen i östra delen.

Intressant niplandskap

Utsiktsnipan ligger inom det stora riksintresseområdet Ramsele terrass- och niplandskap. Det har högt skyddsvärde för studiet av geologiska processer och för landskapsbilden.

Fram till 1940-talet nyttjades nipan som slåttermark och var troligen till större delen öppen. Därefter användes nipan som betesmark under en period, men växte sedan igen med framför allt lövskog. Nipan öppnades upp inom det lokala naturvårdsprojektet Rafnasils kulturområde och används nu åter som betesmark.

I övre kanten av nipan ligger SVAR-huset (Stiftelsen Arkiv och Kulturhus i Ramsele) och många av dess besökare använder den fina stig som går runt i reservatet.

Frodig lövskog

Den östra halvan av nipan består av en lövskog som domineras av gråal, hägg och asp. I övre delen finns grova äldre tallar i dryga 100-årsåldern. I nedre delen är det fuktigare och frodigt med bland annat stormhatt.

Återplantering av nipsippa

Den sällsynta blomman nipsippa fanns tidigare i denna nipa. Den observerades senast åren 1959-1962 men har därefter inte återfunnits. Nu har ett försök med återplantering av nipsippa i övre delen av nipan skett. Bland andra växter som noterats i nipan kan nämnas åkervädd, sandnarv och fågelstarr.

Får som betar en vackert grön nipsluttning.

Utsiktsnipan i Ramsele. Foto: John Granbo

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet. Inga föreskrifter för allmänheten finns.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Beslutsår: 1971

Storlek: 2 hektar

Kommun: Sollefteå

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger söder om Ramsele kyrka. Lättast når du reservatet från SVAR-huset, därifrån du kan följa stigen in i området.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss