Jobba hos oss

Länsstyrelsen är den mest mångsidiga av Sveriges myndigheter. Vi är en kunskaps- och tillsynsorganisation med kompetens inom många olika områden. Länsstyrelsen Västernorrland finns i centrala Härnösand och hos oss arbetar cirka 240 medarbetare för en hållbar utveckling. Som anställd hos oss gör du stor samhällsnytta. Här finner du information om lediga tjänster, praktik, ansökningsförfarande och förmåner.

Länsstyrelsen är en spännande arbetsplats som har bred kompetens inom flera olika samhällsområden. Vi arbetar för hållbar utveckling i hela länet, och för att genomföra de uppdrag vi får från riksdag och regering så klokt och effektivt som möjligt. Hos oss gör du stor samhällsnytta.

Hos oss jobbar både personer med lång erfarenhet och nyutexaminerade akademiker. Våra medarbetare är allt ifrån jurister, samhällsplanerare, kulturmiljöantikvarier och ekonomer till beteendevetare, biologer och veterinärer.

Vi erbjuder dig en bra arbetsmiljö med stimulerande och utmanande arbetsuppgifter. Det finns goda möjligheter till kompetensutveckling för alla medarbetare. Vi har flexibla arbetstider och arbetssätt. För att på så vis kunna skapa bra förutsättningar att förena arbetsliv och privatliv.

Västernorrlands län har en storslagen natur och består av både kust och inland. Länsstyrelsen finns i Härnösand, mellan Sundsvall och Örnsköldsvik. Vi har goda pendlingsmöjligheter, både längs kusten och inåt landet. I dag arbetar cirka 240 medarbetare hos oss.

Mer om våra enheter och vad de gör finner du på sidan Vår organisation.

Vår organisation

Lediga tjänster

Här kan du se våra lediga jobb just nu. Välkommen med din ansökan!
Är listan tom har vi inga lediga befattningar just nu.

Vid frågor om aktuella jobb eller pågående rekryteringar - kontakta HR-utvecklare Maria Hagberg: maria.y.hagberg@lansstyrelsen.se eller 073-025 84 95.

Så här fungerar det att ansöka

Ansökning sker digitalt via vår samarbetspartner Offentliga jobb. Vi tar endast emot ansökningar till våra utannonserade tjänster. Vi har inte möjlighet att bevaka allmänna intresseanmälningar eller spontanansökningar.

Offentliga jobb Länk till annan webbplats.

Våra annonser finns även på Arbetsförmedlingen, Offentliga jobb och Myndighetsnätverket samt på Facebook och Linkedin.

Kompetensbaserad rekrytering

Vi tillämpar kompetensbaserad rekrytering — en rekryteringsmodell som fokuserar på sökandes kompetenser och som underlättar en objektiv och rättvis bedömning av kandidater. Modellen innebär att arbeta på ett strukturerat sätt under hela processen med fokus på att rätt kompetens rekryteras i förhållande till upprättad kravprofil.

 • När du kommer till länsstyrelsen anmäler du dig i receptionen och så kommer någon av oss som ska vara med under intervjun att möta upp dig.
 • Genomförs intervjun via Skype kommer du få en inbjudan till intervjun via e-post. Testa gärna länken i god tid innan.
 • Under intervjun kommer du att få en kort information om länsstyrelsen och den enhet som den sökta befattningen finns på. Du får också veta mer om arbetsuppgifterna.
 • Därefter följer en kompetensbaserad intervju. Det innebär att vi på ett strukturerat sätt ställer frågor om tidigare meriter, nuläge och framtidstankar. Du kommer att få ge konkreta exempel på faktiska situationer du varit med om i ditt arbetsliv utifrån olika kompetensområden som är viktiga för den sökta befattningen.
 • Ofta ingår det i rekryteringsprocessen att genomföra ett arbetsprov. Arbetsprovet görs oftast innan intervjun men vi pratar också om själva arbetsprovet under intervjun.
 • Hela intervjutillfället tar vanligtvis 1,5-2 timmar.

 • Kopior av examensbevis eller aktuella studieintyg.
 • Andra relevanta intyg för tjänsten.
 • Om körkort är ett krav för tjänsten, ta med körkortet till intervjun.

Dina ansökningshandlingar

Vi returnerar inga ansökningshandlingar efter avslutat rekryteringsärende. Tiden för en rekryteringsprocess tar normalt 7-9 veckor. Tillsatta tjänster och avbrutna rekryteringar annonseras här på vår webbplats.

Här ser du vilka tjänster som är nyligen är tillsatta. Är listan tom så har vi inte tillsatt några tjänster.


 • Registrator tidsbegränsad
  Länsstyrelsen har beslutat att anställa Elinor Täng som registrator tidsbegränsad. Sista dag för överklagan är den 10 juni 2022.

 • Registrator tillsvidare
  Länsstyrelsen har beslutat att anställa Magdalena Ulander som registrator tillsvidare. Sista dag för överklagan är den 10 juni 2022.

 • Kommunikatör
  Länsstyrelsen har beslutat att anställa Tomas Ekenberg som kommunikatör. Sista dag för överklagan är den 3 juni 2022.

 • Länsjurist
  Länsstyrelsen har beslutat att anställa Johannes Hill som länsjurist. Sista dag för överklagan är den 1 juni 2022.

 • Miljöhandläggare prövning
  Länsstyrelsen har beslutat att anställa Emma Johansson som miljöhandläggare prövning. Sista dag för överklagan är den 30 maj 2022.

Om du är missnöjd med länsstyrelsens beslut kan du överklaga tillsättningen till Statens överklagandenämnd.

Överklagan ska skickas till länsstyrelsen, som tillsammans med eget yttrande skickar det vidare till Statens överklagandenämnd där det slutgiltiga beslutet tas. I din överklagan ska du tala om:

 1. Vilket beslut du överklagar, till exempel genom att ange ärendets referensnummer.
 2. Varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt.
 3. Hur du anser att beslutet ska ändras.

Underteckna sedan brevet, förtydliga namnteckningen och ange din adress samt telefonnummer. Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din ståndpunkt så ska du skicka med dessa.

För att din överklagan ska kunna prövas måste vi ha fått ditt brev senast tre veckor från det att beslutet om tillsättning anslagits på anslagstavlan vid Länsstyrelsens reception på Pumpbacksgatan 19 i Härnösand.

2022-02-04: Tillsättningen av vattenförvaltare - hydromorfologi, som utlysts med dnr 112-12446-2021 avbryts. Tillsättningsärendet avslutas därmed.

Förmåner och villkor

Här kan du läsa mer om lön och vilka förmåner du har som anställd hos oss.

I broschyren Att arbeta statlig - viktiga arbeten och moderna villkor hos Arbetsgivarverket, hittar du även bra information om olika förmåner och villkor som gäller för statligt anställda.

Att arbeta statligt - viktiga arbeten och moderna villkor Länk till annan webbplats.

Vi tillämpar individuell lönesättning. Under pågående anställning har du årliga lönesättande samtal med din närmaste chef. Då har du möjlighet att diskutera arbetsuppgifter, prestationer och personlig utveckling under året, vilket ger dig inflytande i löneprocessen.

Vi har 40 timmars arbetsvecka måndag-fredag, och du är ledig på helger, under högtider och klämdagar. Vi erbjuder flextid mellan kl.6-9 och 15–21. Det gör att du i stor utsträckning kan anpassa dina arbetstider efter familjeliv och personliga behov.

Som statligt anställd har du rätt till betald semester redan första året. Din ålder avgör hur många semesterdagar du har.

< 29 år: 28 semesterdagar

30-39 år: 31 semesterdagar

> 40 år: 35 semesterdagar.

För att förebygga arbetsskador och bidra till bättre hälsa erbjuder vi alla medarbetare möjlighet till en friskvårdstimme per vecka på betald arbetstid. Under året anordnar vi även olika friskvårdsaktiviteter och lottar ut presentkort bland de som varit aktiv på fritiden. Varje år får du ett friskvårdsbidrag på 2 000 kronor som kan användas till kostnader för motion eller massage.

Våra medarbetare driver Länsstyrelsens idrottsförening (LIF). Tillsammans ordnar vi olika motions- och friskvårdsaktiviteter för att skapa en god kamratanda hos alla som jobbar här. Under året arrangeras regelbundet tävlingar mellan enheterna, den berömda "Femkampen". Alla som deltagit minst fyra av fem tillfällen får ett pris.

Vi har även ett trivselutskott som fixar trevliga aktiviteter såsom spelkvällar, temafester, after work, biovisningar och utflykter.

Länsstyrelsen ersätter viss del av kostnader för läkarvård, sjukvård, sjukgymnastik, tandvård (oralkirurgisk behandling) och psykologbesök. Vid utlägg för receptförskrivna läkemedel får du tillbaka hela summan.

 • Vi bekostar terminalglasögon (undersökning, bågar och glas).
 • Vi betalar ett föräldrapenningtillägg (utöver den föräldrapenning som Försäkringskassan betalar ut).
 • Du har möjlighet att arbeta deltid tills dina barn fyllt tolv år.
 • Vi har tillgång till företagshälsovård om du får problem med hälsan på grund av arbetet.
 • Vi kan genom det statliga omställningsavtalet erbjuda trygghet och nya möjligheter vid omställning av verksamheter.

Anställda inom den svenska statliga förvaltningen har möjlighet att tjänstgöra i en annan nordisk förvaltning mellan två veckor upp till sex månader. Det är en fantastisk chans att knyta kontakter, lära känna nordiska kollegor och utbyta erfarenheter.

Utbytet innebär att du får arbeta med "dina" frågor i ett nordiskt perspektiv och på plats vara med och utveckla verksamhet. Det är också en möjlighet för arbetsgivaren att utveckla den egna verksamheten. Arbetet som stipendiaten gör på den mottagande nordiska myndigheten ska innehålla arbetsuppgifter som, så långt det är möjligt, motsvarar de som utförs i hemlandet. Du som önskar delta i nordisk utbytestjänstgöring undersöker själv möjligheterna till ett utbyte på den myndighet i det land som är intressant att tjänstgöra i. Det är viktigt att frågan är väl förankrad hos din arbetsgivare som betalar din lön under utbytestjänstgöringsperioden.

Praktik på Länsstyrelsen Västernorrland

För dig som student kan länsstyrelsen vara en intressant arbetsplats att göra din praktik på eller skriva ditt examensarbete hos. Vi tar gärna emot praktikanter och examensarbete i mån av plats och behov.

Är du intresserad av en praktikplats eller att göra ditt examensarbete hos oss? Kontakta oss då via e-post hr.vasternorrland@lansstyrelsen.se och skriv kortfattat utifrån nedanstående frågeställningar:

 • Vilken utbildning läser du?
 • Vilket år och period är praktiken/examensarbetet förlagd i din utbildning?
 • Hur lång är praktiken/examensarbetet samt är perioden på heltid/deltid?
 • Vilket ämnesområde vill du fördjupa dig inom? Titta gärna runt på hemsidan för att se vilka områden vi arbetar med. På sidan Vår organisation finner du även information om våra enheter och vad de ansvarar för:

Vår organisation

 • Ange förslag på praktik/projekt/arbete.
 • Varför vill du genomföra din praktik/examensarbete på Länsstyrelsen Västernorrland och på vilket sätt kan ditt arbete komma till nytta i vår verksamhet?

Myndighetsnätverket

Vår länsstyrelse samverkar med andra statliga myndigheter i Sundsvallsregionen och tillsammans har vi bildat Myndighetsnätverket. Syftet är att främja och säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen i länet. Genom Myndighetsnätverket kan vi bland annat erbjuda våra chefer och medarbetare flera olika utvecklings- och utbildningsinsatser som genomförs i länet och är kostnadseffektiva. Inom nätverket finns också många arbetsgrupper som innebär att vi kan samarbeta i olika frågor och utbyta erfarenheter.

Myndighetsnätverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Hitta till oss

Länsstyrelsen Västernorrland finns i två olika byggnader som ligger nära varandra, men på olika adresser i Härnösand. Kontakta gärna den du ska besöka. Då får du också reda på i vilken av byggnaderna personen tar emot dig. Huvudbyggnaden finns på Nybrogatan 15. Pumpbacken hittar du på adressen Pumpbacksgatan 19.

Kontakt

Elisabeth Edmark Lundgren

HR-chef

Vid frågor om aktuella jobb eller pågående rekryteringar, kontakta:

Maria Hagberg

HR-utvecklare