Trysunda

- Världsarvets pärla

Ön Trysunda ligger längst ute i havsbandet i Höga kusten. Reservatet bildades 1987 och består av Trysunda, Skrubban och flera mindre öar. Här kan du koppla av i lugn och ro och njuta av vacker havsutsikt. Vid hamnen ligger ett idylliskt fiskeläge som är det bäst bevarade längs hela Ångermanlandskusten. Sommartid finns övernattningsmöjlighet på vandrarhem och i stugor.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att bevara öarnas speciella natur. Området ska också bevaras för sina kulturmiljöer och för att bidra till arbete och boende för Trysundas fiskarbefolkning samt att underlätta för friluftsliv.

Reservatet är av regeringen antaget som Natura 2000-område enligt art- och habitatdirektivet.

Fiskeläget

Fiskeläget på Trysunda grundades av Gävlefiskarna på 1500-talet. Då ledde tre sund (därav namnet Trysunda) in till den skyddade hamnen men genom landhöjningen finns nu bara ett av sunden kvar. Det fina fiskarkapellet från 1600-talet med sina vackra väggmålningar är en klenod i Höga Kusten. Ett fiskemuseum finns i en av sjöbodarna och berättar om det liv som fiskarfamiljerna levde här förr. Nuförtiden bor bara några personer året om på ön. Från hamnen leder ett nät av stigar till flera badvikar, klippstränder, utsiktspunkter med mera.

En spännande geologi

Trysunda med omgivande öar har en spännande geologisk bakgrund som härstammar från vulkanisk aktivitet. En vandring längs stränderna bjuder på en färgprakt med rundade röda, svarta och gråa stenar. Den röda nordingrågraniten är cirka 1 580 miljoner år och delar utrymmet med grå varvig sandsten som överlagrats av mörk diabas från 1 200 - 1 400 miljoner år sedan.

I Björnviken på norra delen av Trysunda finns en lång sandstrand lämplig för sol och bad där bakom hittar du den 10 meter höga Malmgrottan, ett namn den säkert fått genom att det i detta område finns spår från tidigare gruvbrytning på ön.

Har du tillgång till båt kan du ta dig till Skrubban. På sydsidan vid det så kallade fågelberget kan du se 40 meter lodräta diabaspelare som bildar ett kubiskt system av vertikala klyftor och horisontella avsatser.

Artrik vegetation

Trots det karga läget är vegetationen artrik på öarna. På Skrubban finns arter som blåsippa, liljekonvalj, tibast, getrams, nattviol, fjällnejlika och strandtrav. Tuvbräcka växter både på Skrubbans branter ner till bara ett par meter över havet men också i Kapellbergets branter på Trysunda. I fiskeläget växer olika sorters gräs samt arter som backtimjan, sanddraba, månlåsbräken och gul fetknopp. På den lilla ängen intill stigen mot Rödskateviken kan du få se ängsarter som sällsynta låsbräknar och vaxskivlingar.

Skogarna på öarna i reservatet består av hällmarkstallskog och barrblandskog och på Skrubban finns det många riktigt vridna gammeltallar.

Ett rikt fågelliv

Många fågelarter trivs här, till exempel kan du få syn på ejder, svärta och tobisgrissla som häckar runt öarna. På Skrubbans fågelberg häckar gråtrut, havstrut och fiskmås.

Trysundas hamn. Foto: Erik Engelro

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Göra åverkan på mark och växtlighet.
 • Störa djurlivet.
 • Ta med sig hund som inte är kopplad.
 • Göra upp eld annat än på angivna platser.
 • Köra motordrivet fordon på land. Nyttotrafik av boende på Trysunda samt statliga eller kommunala tjänstemän är dock tillåten.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Rastplats Rastplats
 • Servering Servering
 • Stig Stig
 • Toalett Toalett

Kontakt

John Granbo

Enheten för skyddad natur

Fakta

Beslutsår: 1987

Storlek: 1052 hektar

Kommun: Örnsköldsvik

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000, Världsarv