Aktuella vädervarningar i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ruskhöjden

Naturskogen på Ruskhöjden ligger lättåtkomligt längs vägen mellan Junsele och Dorotea. Skogen är mycket tilltalande att vandra i och omges av långsträckta myrar. Där du kan hitta hjortron på högsommaren om du har tur.

Imponerande granar

Vid ett besök i reservatet kan du se att det är en mycket grovstammig och gammal granskog som dominerar. Många granar har en diameter i brösthöjd på 50 centimeter, och vissa är så grova som 70 centimeter. Träden är ganska jämnåriga, med en ålder på drygt 200 år. Förutom gran växer här också enstaka gamla och grova aspar, tallar och björkar. På många håll hittar du torrakor (stående döda träd) som har bildats genom snöbrott. Det finns även gott om kullfallna träd, så kallade lågor. På dessa finns många vedsvampar som är typiska för gammelskogen, som ostticka, rosenticka och rynkskinn.

Sällsynt skalbagge

Inom reservatet har påträffats den ovanliga skalbaggen större barkplattbagge. Namnet kommer av att både larv och fullbildad insekt är tillplattade och anpassade till ett liv under barken.

Större barkplattbagge. Foto: Pekka Bader

 • Den starkt hotade insekten större barkplattbagge är knuten till grova granlågor i gamla fuktiga granskogar. Den blir 10-18 millimeter lång och är platt och blanksvart i färgen.
 • Arten är så utpräglat störningskänslig att den missgynnas av varje form av skogsbruk. Den är idag klassad som starkt hotad och endast ett fåtal platser bedöms idag hysa livskraftiga populationer.
 • Larvutvecklingen sker under barken på grova omkullfallna granar med grov bark. Arten nyttjar ytterst sällan lågor med en diameter mindre än 25 centimeter i bösthöjd.
 • Större barkplattbagge finns främst i täta, fuktiga granbestånd belägna på sumpig mark eller till exempel invid bäckar. Det är skogar som oftast klarar sig undan en skogsbrand.

Närliggande reservat

Nära Ruskhöjden ligger det nyare reservatet Slättbränna-Stormyra. Det är besöksvärt för fågelskådning under vår och sommar och en fin plats för skidåkning vintertid.

Slättbränna-Stormyran

Foto över en granskog.

Ruskhöjdens naturreservat. Foto: Johan Rytterstam

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd samt gräva upp eller plocka örter, gräs, mossor och lavar.
 • Göra åverkan på mark och växtlighet.
 • Störa djurlivet.
 • Ta med hund som inte är kopplad.
 • Tälta.
 • Göra upp eld.
 • Köra motordrivet fordon.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 1983

Storlek: 25 hektar

Kommun: Sollefteå

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Vid väg 985 som går från Junsele till Övra Kapell och Dorotea. Reservatet ligger cirka 2,5 mil norr om Junsele.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss