Källfors

- värdefull vattenmiljö

Källfors naturreservat. Foto: Örnsköldsviks kommun

Källfors naturreservat är en kort sträcka av Husån som utgör en värdefull livsmiljö för flodkräfta, utter, flodnejonöga, havsöring och harr.

Syftet med reservatet

Syftet med det kommunala reservatet är att skydda och återställa den värdefulla vattenmiljön. Detta ska genomföras genom att återskapa en oreglerad åfåra.

Rivning

Under 2016 revs Källfors kraftstation. Detta för att återskapa en naturlig strömmande vattenmiljö och en fri vandringsväg.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Skada, plocka eller samla in vattenväxter eller vattenväxtdelar.
  • Fånga och samla in ryggradslösa djur.

Serviceinformation

Kontakt

Örnsköldsviks kommun

Telefon 0660-88 000

Fakta

Beslutsår: 2007

Storlek: 1,5 hektar

Kommun: Örnsköldsvik

Förvaltare: Örnsköldsviks kommun

Skyddsområde: Naturreservat