Risk för vattenbrist i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Källfors

- värdefull vattenmiljö

Källfors naturreservat. Foto: Örnsköldsviks kommun

Källfors naturreservat är en kort sträcka av Husån som utgör en värdefull livsmiljö för flodkräfta, utter, flodnejonöga, havsöring och harr.

Syftet med reservatet

Syftet med det kommunala reservatet är att skydda och återställa den värdefulla vattenmiljön. Detta ska genomföras genom att återskapa en oreglerad åfåra.

Rivning

Under 2016 revs Källfors kraftstation. Detta för att återskapa en naturlig strömmande vattenmiljö och en fri vandringsväg.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Skada, plocka eller samla in vattenväxter eller vattenväxtdelar.
  • Fånga och samla in ryggradslösa djur.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Beslutsår: 2007

Storlek: 1,5 hektar

Kommun: Örnsköldsvik

Förvaltare: Örnsköldsviks kommun

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Örnsköldsviks kommun

Telefon 0660-88 000