Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Hummelvik

Hummelvik kallas "Skuleskogens lillebrorsa". Här finns mycket av det som är typiskt för nationalparken. Kuperad terräng, fantastiska vyer, en fridfull liten tjärn och gamla, fina skogar. En stigrunda tar dig runt reservatet och bjuder på flera storslagna utsikter mot havet. På flera ställen kan du till och med se rakt mot Slåttdalsskrevan i Skuleskogen.

Vandring

Stigen i reservatet börjar nere vid vägen och leder först brant uppför. Därefter går den igenom ett varierat landskap med hällmarkstallskogar, myrstråk och klipphällar med utsikt. Det är en kuperad och spännande runda på sammanlagt cirka fem kilometer. På Fäbodberget är det fina klippor att fika på med utsikt ner mot havsfjärden och bort mot Skuleskogens nationalpark. I klart väder kan du se rakt in i Slåttdalsskrevan. En annan fin rastplats längs stigrundan är vid Stortjärnen, en vacker och fridfull tjärn mitt i skogen.

Röd granit och klapperfält

Bergsområdet där Hummelviks naturreservat ligger är ett stycke Skuleskogen i miniatyr. Det är ett kuperat landskap med stora höjdvariationer, från 10 meter över havet i områdets södra del till de högsta topparna på 210 meters höjd. Berggrunden består av den vackert röda nordingrågraniten. De högre partierna präglas av hällmark och i svackorna och på terrasser finns en svallad morän med ett flertal klapperfält. Mot väster och söder stupar bergen brant. Ett större mäktigt klapperfält finns i dalgången öster om Fäbodberget efter stigen från lövsumpskogen till Stortjärn.

Gammal och artrik skog

Skogen i reservatet är omväxlande. Här finns gles tallskog på höjderna, högt belägna myrar och blandskogar i sluttningar och svackor. På flera ställen finns knotiga och mycket gamla tallar. Åldern på många av tallarna är förmodligen över 300 år. Området är brandpåverkat och här och var kan du se spår av det i form av brända stubbar och träd.

Några ovanliga arter som finns i denna gammelskog är violettgrå tagellav, lunglav, läderlappslav, ullticka, gränsticka, stjärntagging och gräddporing. Den sällsynta hängtickan har också hittats i den östra delen av reservatet. Av kärlväxter i reservatet kan nämnas blåsippa, tibast, stor blåklocka. Här och var i sluttningarna förekommer grov asp.

I området finns också djur som är typiska för gamla skogar, som fågelarterna gråspett och berguv. Lodjur trivs i de klippiga och svårtillgängliga partierna. De är blyga och svåra att få syn på. Bäst chans att se dem är vid gryning eller skymning.

Kvinna som står på en klippa med utsikt över en havsvik.

Utsikt i Hummelviks naturreservat. Foto: Johanna Öhrling

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar.
 • Plocka, gräva upp eller skada växter, lavar eller vedlevande svampar. Bär och matsvamp får dock plockas.
 • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
 • Samla insekter, snäckor eller andra djur.
 • Köra motordrivet fordon, inklusive snöskoter, annat än på befintlig väg.
  skada mark och block.
 • Göra upp eld annat än på anvisad plats.
 • Ta med hund som inte är kopplad eller annat lösgående husdjur. Undantag gäller för hund vid den jakt som får bedrivas i reservatet.
 • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
 • Utföra vetenskapliga undersökningar utan länsstyrelsens tillstånd.
 • Bedriva organiserat friluftsliv i kommersiellt syfte utan länsstyrelsen tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Beslutsår: 2002

Storlek: 252 hektar

Kommun: Örnsköldsvik

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000, Världsarv

Hitta hit

Reservatet ligger mellan Hummelviksfäbodar och Stråsundsvägen i söder och Stortjärnen vid Hummelviksberget i norr. Från E4 i Bjästa åker du mot Köpmanholmen. Från Hummelviksvägen i Köpmanholmen kör du mot Stråsundsviken.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss