Norrfällsviken

Denna udde ut i havet är ett fint besöksmål för dig som vill lära dig mer om Höga Kusten. Från utsiktsplattformen mitt i reservatet kan du blicka ut över det jättelika klapperfältet Bådamalen. Här syns tydligt hur vågornas nötning och landhöjningen påverkat landskapet. Runt i reservatet går en vandringsslinga och det finns två vindskydd att rasta i.

Nordingrågranit och klapperfält

Norrfällsvikens naturreservat är den yttersta spetsen av Mjällomshalvön. Här är det en speciell och imponerande natur som under årtusenden formats av hav och is. De röda granitklipporna ger området en speciell färgprakt. Nordingrågraniten är typisk för Höga Kusten, men sällsynt i övriga Sverige.

När den senaste inlandsisen försvann lämnade den efter sig stenar och block. Dessa har sedan rullats och slipats mot varandra av vågornas bränningar. Havets krafter gör så att de samlas i stora klapperfält och formas i karakteristiska vallar och terrasser. Genom landhöjningen (9 millimeter per år) stiger klapperfälten sakta upp ur havet. Det är en process som fortsätter än idag. Den så kallade Bådamalen är ett av länets mäktigaste klapperfält och ett bra exempel för dig som vill studera hur ett klapperfält bildas. Kartlaven som bekläder stenarna ger en vacker gul färgton.

Inom reservatet ligger ett fornminnesområde med 14 rösen, flertalet belägna på klapperfälten. Rösena är i huvudsak från bronsåldern och ligger 30-50 meter över havet.

Vandring och rastplatser

Det här är ett fint reservat för en vandringstur. Blåmarkerade vandringsleder tar dig runt i den steniga terrängen. Du får många vackra vyer ut över havet och klipporna inbjuder till fikapauser. I reservatet finns två vindskydd. Här kan du rasta och elda, men var försiktig med eld under varma sommardagar.

Den långa vandringsleden Världsarvsleden går igenom reservatet. Vill du ha en fin heldagstur kan du parkera vid hamnen i Norrfällsvikens fiskeläge och haka på Världsarvsleden norr om stugorna vid Hamnslåttern. Leden tar dig igenom Storsands naturreservat och sedan vidare längs kusten in i Norrfällsvikens naturreservat. Hela rundan blir strax under en mil.

Strandtrav och vattensalamander

Naturen i reservatet är karg. Det beror på att vågorna har spolat klipporna och dragit med sig jord. På hällmarkerna växer knotiga tallar och marken täcks av lavar, mossor, ljung och bärris. I klippskrevor kan du se strandtraven blomma under försommaren. Det är en blomma som i princip bara finns på Höga kusten-områdets stränder. I bördigare svackor i norr, där finare material ligger kvar, växer granskog. Inom reservatet finns två fuktigare myrstråk. Där finns gölar där den ovanliga mindre vattensalamandern lever. Vattensalamandrar har i folkmun kallats för Skrattabborrar eftersom de är ett läte som liknar ett skratt.

Fågelliv

Yttersta spetsen i reservatet heter Ytternäsan och är en intressant plats för fågelskådning under vår och höst. Här ses sjöfåglar, rovfåglar och tättingar dra förbi. Du kan även blicka ut mot Gnäggen i horisonten och se bland annat tordmule och storskarv vid ön. Bland andra intressanta arter som noterats på Ytternäsan finns bland annat tallbit och lappmes under höststräcket samt havsörn. Tillfälligt under vårsträcket har det setts vitnäbbad islom. Karaktärsarter i skogsmarken och hällmarken under sommaren är rödstjärt, grå flugsnappare och i havet måsar och trutar samt labb.

Havsfiske

För den fiskeintresserade rekommenderas ett försök med mask och spö efter havsöring i småvikarna. Bästa tiden är juli och augusti, och det behövs inget fiskekort.

I närområdet

Nära reservatet finns det pittoreska fiskeläget, en golfbana, Storsand naturreservat med sina fina sandstränder samt Villmyrans reservat. Norrfällsvikens camping har övernattningsstugor och campingplatser. På andra sidan viken i väster ligger Rammbergets naturreservat.

Storsand

Villmyran

Rammberget

Foto av man som står i utkikstornet och tittar ner över klapperfältet.

Utsikt över klapperfältet från utkikstornet. Foto: Erik Engelro

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar.
 • Plocka eller gräva upp växtdelar eller på annat sätt skada vegetationen. Bär och matsvampar får dock plockas.
 • Klättra i boträd, samla insekter eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
 • Skada mark och block.
 • Tälta.
 • Göra upp eld annat än på anvisade platser.
 • Köra motordrivet fordon.
 • Rida eller cykla i terrängen.
 • Ta med hund som inte är kopplad.
 • Sätta upp skylt, göra inskrift eller dylikt.
 • Utföra vetenskapliga undersökningar utan länsstyrelsens tillstånd.
 • Förvara båt utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 1969

Storlek: 165 hektar

Kommun: Kramfors

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Världsarv

Hitta hit

Från E4 i Gallsäter eller Ullånger följer du bara skyltningen mot Norrfällsviken. För att komma till reservatets två parkeringar kör du in genom campingen.

Besöka på vintern

Under vintern kan du nå reservatet från Norrfällsvikens fiskeläge om övriga parkeringar inte är snöröjda. Tänk på att du kan behöva skidor eller snöskor för att röra dig runt i reservatet när det är mycket snö.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss