Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Stormyranskogen

Nerfallna träd i granskog.

Stormyranskogen. Foto: Lars Berggren

Stormyranskogen kan beskrivas som ett litet men riktigt fint exempel på en tidigare brandpräglad gammelskog. Som besökare möts du av resliga tallar och här och var stående gamla döda träd. En dryg halv kilometer norrut ligger det större reservatet Avradslandet.

Gammelträd och artrika lågor

Skogen i reservatet domineras av äldre tall- och barrblandskog. Resliga grovgreniga tallar och äldre grova lövträd kan du se här och var. I en centralt belägen svacka av sumpskogskaraktär växer gammelgranar och på marken ligger granlågor (döda omkullfallna stammar). På kullarna har yngre och medelålders granar vuxit upp bland tallarna vilket vittnar om att det har gått en tid sedan brand tilläts dana området.

Här kan du hitta naturskogsarter som rosenticka, lappticka, doftticka, ullticka, stor aspticka samt lunglav och orkidén knärot.

Naturvårdsbränning planeras

Tanken är att åter låta brand forma skogen genom att genomföra naturvårdsbränning i de talldominerade delarna. Detta för att återskapa förhållanden typiska för brandpräglad tallskog, som solöppet trädskikt och kolad ved.

Ljusa vedtickor.

Den väldoftande dofttickan växer på gamla sälgar. Foto: Pekka Bader

Ta med GPS

Inga anordningar för besökare görs inom reservatet, förutom informationsskylt. Det kan därför vara bra att ha med en GPS vid besök i området då det inte finns märkta stigar i området.

Närliggande naturreservat

Avradslandet

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar.
  • Samla in mossor, svampar eller lavar med undantag för plockning av matsvampa för husbehov.
  • Genom grävning eller på annat sätt skada mark och block.
  • Samla in eller föra bort ryggradslösa djur.
  • Köra motordrivet fordon. Förbudet gäller ej snöskoter på snötäckt mark.
  • Uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, stängsel, ledning, mast, torn eller skylt.
  • Använda området för idrottsarrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2012

Storlek: 17 hektar

Kommun: Sollefteå

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Från Näsåker kör du mot Jansjö och Omsjö och efter cirka 3,5 kilometer svänger du vänster in på skogsbilväg. Efter 2,5 kilometer tar du höger och fortsätter ytterligare en dryg kilometer fram till vänsterkurva (drygt 200 meter före gränsen för Avradslandet). Ingen parkering och stig finns. Följ fastighetsgränsen mot sydost i cirka 350 meter så når du reservatsgränsen ungefär vid WGS84 decimal (latitud, longitud) 63.483445, 16.969929.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss