Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Gnäggen

Bild på den kala och klippiga Gnäggen.

Gnäggen. Foto: Oskar Norrgrann

Söder om Södra Ulvön ligger en liten ö som heter Gnäggen. Denna ö är en av de få riktiga ”fågelbergen” i Bottenhavet. På detta avlånga och rätt låga skär häckar bland annat tordmule, sillgrissla, tobisgrissla och storskarv. För att skydda fågellivet är det förbjudet att gå iland året om.

Ökande alkfåglar

Förekomsten av tordmule på Gnäggen har varit känd sedan länge tillbaka. Olaf Gylling skrev i sin publikation Iakttagelser av lokalfaunan i Vesternorrlands län 1885-1897 att "En koloni tordmular har sedan gammalt häckat å Gnäggen, ett isolerat skär utanför Nordingrå sockens kust. De minskas dock årligen småningom, sannolikt mest genom äggplundring." Under kustfågelinventering 1999 noterades hela 940 par.

Sillgrissla registrerades för första gången på ön 1947 när Axel Bucht såg ett par samt hittade ett ägg som ruvades. Under inventeringen 1999 noterades 17 par sillgrisslor. Tobisgrisslan,eller tjesten som den kallas, har även den haft en ökande trend till drygt 40 par 1999.

Andra kustfåglar

På Gnäggen häckar också gråtrut, havstrut, roskarl, silvertärna, småskrake, storskrake, svärta, drillsnäppa och storskarv. Den sistnämnda är en invandrare eller en återinvandrare som i början av 1990-talet började ses mera regelbundet på ön. Vid inventering 1999 konstaterades hela 282 bon och 678 fåglar sågs.

Gnäggens vegetation

Gnäggen utmärks av kala och renspolade diabashällar som är en mörk stenart som bildats av magma som stelnat ovanför jordskorpan. Här kan småväxta spridda exemplar av sälg, rönn och asp förekomma i klippskrevor. Förutom dessa så är växtligheten sparsam med kartlavar, enstaka exemplar av hallon, mjölkört, groblad, fetknopp, ängssyra och ett par ormbunksarter.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det inte är tillåtet att:

  • Gå iland på ön utan länsstyrelsens tillstånd. Detta gäller året om.
  • Mellan den 15 april-15 september får du inte vistas närmare skäret än 200 meter utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Beslutsår: 1970

Storlek: 2 hektar

Kommun: Kramfors

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000, Världsarv

Hitta hit

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss