Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Lillsjöslåttern

Den bevattnade slåttermyren vid Lillsjön i Rödvattnet är unik. Den är en av de sista silängarna i landet som fortfarande brukas. En slåtterdag i augusti kan verka som en idyll men vittnar om det hårda slit som tidigare var nödvändighet för överlevnad. Vid den gamla skogshuggarkojan kan du rasta och göra upp en kaffeeld.

Bevattnad myr

Efter några 100 meters promenad från parkeringen når du fram till silängen med lador och hässjevirke. Översilningen är en idé från 1800-talet som då var revolutionerande för alla som bodde på magra marker i inlandet. Det går märkligt nog att slå en myr varje år om den bevattnas, mot högst vart tredje om man inte bevattnar. Förr trodde man att vattnet gav mer näring, men nu anser forskarna att det översilande vattnet avhjälper syrebristen i torven.

Silängar var vanliga i Norrlands inland vid sekelskiftet, men idag är Lillsjöslåttern en av de allra sista i landet som brukas på gammalt vis. Det är främst flaskstarr som växer på myren och den gynnas av översilningen. Vattnet kommer från en mindre bäck, där det däms med stenar och mossa strax efter snösmältningen.

Lillsjöslåttern. Foto: Jonas Salmonsson

Året på silängen

Länge skötte markägaren Allan Sellström de löpande arbetena på silängen, men numer är han tyvärr borta. Arbetet med silängen har därför fått tas över av andra personer. Allan guidade ett oräkneligt antal besökare här, såväl turister som forskare. Ingen kunde sköta och berätta om slåttern som han, eftersom han hade växt upp med den. Den var en del av vardagslivet och ända fram till 1967 slog han starr här. Kanske var det av nostalgiska skäl han höll på så länge. Farfar hade ju varit med när slåttern anlades på 1880-talet. Och när hävden sedan upptogs igen, var det Allan som åter svingade lien på Lillsjöslåttern.

- En gång var den här myren livsnödvändig för oss som bodde här, men nu är den natur- och kulturvård, berättade Allan.

Vid snösmältningen på våren släpptes vattnet ut över myren. Två veckor före slåttern i början av augusti revs dammen, och myren fick torka upp. Sedan slogs ängen med lie och starrhöet räfsades ihop i högar.

Den långa och vassa lien var försedd med ett krag på liebladet som samlade ihop starren i långa "bålar". Med en speciell räfsa med långa pinnar bars höet till hässjorna. När starren var torr bars den in i ladorna. På vintern när det var bra slädföre kunde sedan starrhöet hämtas hem till ladugården.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Fälla eller på annat sätt skada träd och buskar.
  • Plocka eller gräva upp örter.
  • Köra motordrivet fordon.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förStig Stig
  • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Beslutsår: 1980

Storlek: 5 hektar

Kommun: Örnsköldsvik

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Från Örnsköldsvik följer du väg 348 mot Bredbyn och vidare mot Solberg. Vid Selstadammen tar du av mot Rödvattnet. Från byn Rödvattnet är det skyltat till Lillsjöslåttern.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss