Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kålhuvudet

I Kålhuvudets naturreservat kan du uppleva John Bauer-skogen i verkligheten. Doften från taigaskinn och lappticka och synen av de hänglavsdraperade granarna förstärker känslan av orördhet. Från parkeringen går en delvis spångad stig uppför sluttningen till övernattningsstugan vid Västerhus-Rödmyran. Genom östra delen av reservatet passerar en vandringsled och här finns också en stigrunda på nästan fyra kilometer.

Vandring och övernattning

Genom reservatet går den långa vandringsleden Urskogsleden. Du kan göra ett stopp med övernattning i Kålhuvudet om du vandrar längs leden. Det går också att utgå från parkeringen och vandra den cirka 700 meter långa stigen upp till stugan. Härifrån utgår en rundslinga runt i reservatet genom fin urskog och på spänger över myrarna.

Övernattningsstugan är öppen året runt. Här finns fyra dubbelbäddar, kamin, bord och stolar. Utanför finns bänkbord, grillplats, vedbod och dass.

Naturen i reservatet

Kålhuvudet är högt beläget, topplatån ligger 510 meter över havet. Området är ett av länets intressantaste naturskogar. På de högsta partierna är granskogen av fjällskogstyp med ett stort inslag av knotiga och buskliknande björkar. Du kan se att området ligger högt genom att många av granarna är toppbrutna. Ett följd av den mängd snö som lägger sig på träden under vintern. Det finns också många rötade och omkullfallna träd i området.

Många sluttande och vackra myrar finns insprängda i skogen. Över dessa kan man få vackra utblickar över landskapet.

Naturskogens arter

I Kålhuvudet finns många av Sverige hotade svampar som växter på ved och döda, omkullfallna träd. Du kan få syn på ostticka, taigaskinn, lappticka, rynkskinn, rosenticka, ullticka och gränsticka. På grova sälgar i skogen finns doftticka.

I området finns också de sällsynta lavarna långskägg och vitpudrad svartspik. Bland mossorna kan nämnas vedtrappmossa, liten hornflikmossa och vedsäcksmossa. fjälltolta, knärot och spindelblomster är några av de kärlväxter som påträffats.

Lavskrika, tretåig hackspett, spillkråka och tjäder är fågelarter som trivs i naturskogen. Här har även noterats en av landets rikare artförekomst av spindlar på grangrenar med bland annat konisk hjulspindel och käkspindel. 

Lavskrika. Foto: Jonas Salmonsson

 • Lavskrikan är en liten kråkfågel med gråbrun yviga fjäderdräkt och roströd färg på vingar, stjärt och övergumpen. Den är betydligt mindre än sin släkting nötskrikan men något större än en björktrast.
 • Lavskrikan är en stannfågel som trivs bäst i äldre granskog. Den blir sällsyntare när arealen gammelskog minskar.
 • I norra Sverige har lavskrikan kallats koxik, vilket kommer från samiskan. Den är känd för att vara mycket orädd, och söker sig ofta till människor i skogen på jakt efter mat. "Då vi höll på hôgg ven va kôkksiken däri våra matsäkka", som någon berättade när han varit och huggit ved. 
 • Lavskrikan avslöjar ofta sin närvaro genom sina jamande läten. 
Foto av en liten timrad stuga omgiven av höga granar.

Stugan i reservatet. Foto: Johanna Öhrling

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Göra åverkan på mark och växtlighet till exempel genom att bryta kvistar, fälla träd eller på annat sätt skada levande eller döda träd samt att gräva upp eller plocka alla typer av växter förutom bär och matsvampar.
 • Skada eller ta med sig hotade eller sällsynta djur.
 • Plantera växter eller sätta ut djur.
 • Ta med sig hund som inte är kopplad.
 • Köra motordrivet fordon utanför befintlig väg.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 1993

Storlek: 770 hektar

Kommun: Örnsköldsvik

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Bil

Från Örnsköldsvik tar du väg 352 till Björna och vidare mot Hemling. Strax innan Hemling finns en vägvisare mot Kålhuvudet. Följ den och ta höger vid nästa skylt. Följ sedan vägen västerut förbi Kravattenliden och kraftledningen till vändplanen vid vägslutet.

Vandra från bussen

Ett alternativ är att ta bussen till Björna och därifrån vandra längs Urskogsleden till reservatet. Det är cirka 15 kilometers vandring. För busstider sök på Din turs webbplats.

Webbplatsen Din tur Länk till annan webbplats.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss