Ögeltjärn

Ögeltjärns naturreservat är ett välbesökt och tätortsnära område med fina vandringsleder. Från toppen av det 91 meter höga Ögeltjärnsberget har du en fantastisk utsikt över skärgården.

Ögeltjärn är ett kommunalt reservat.

Utsikt och friluftsområde

Ögeltjärnsberget har ett brant klippstup i söder med storblockig rasbrant. En rastplats finns uppe på berget med vindskydd, eldstad och rastbord där du även kan njuta av utsikten. För att komma hit kan du följa vandringsled från parkeringen i Vannviken eller från Gullviks havsbad.

Ögeltjärns naturreservat ligger inom Gullviks friluftsområde. Från Gullviks havsbad och camping går vandringsleder ut i området till vindskydd, grillplatser, utsiktsberg med mera. Ett annat fint utsiktsberg är Vikbottberget, nordväst om Gullvik. Gullvik är startplats för många som vill åka skidor eller ta en promenad på isen och ut till någon av öarna.

Tjärn med blodiglar

Inom reservatet ligger den lilla Ögeltjärnen där det finns ett vindskydd med eldstad. På äldre bygdedialekt sa man Ögeltjenna vilket är liktydigt med Igeltjärn. I tjärnen fanns det gott om blodiglar och dessa fångades och såldes till apoteket ända fram till 1930- och 40-talen. Blodiglarna användes som läkemedel och var bland annat bra vid förfrusna händer och fötter vilket de faktiskt används till än i dag.

Vegetation

Floran i området är mycket rik med ett antal kalkgynnade arter som till exempel blåsippa och olika orkidéer. Kalken kommer antagligen från ett underliggande skalgruslager som består av snäck- och musselskal som avsattes på den forntida havsbottnen.

Myren i anslutning till Ögeltjärn är medelrik med gräsull, trindstarr, klubbstarr, tvåblad, ängsnycklar och myggblomster. Söder om Ögeltjärn utbreder sig en fin sumpskog med källstråk. Här växer tvåblad, grönkulla, brakved, blåsippa, olvon, tibast och måbär. Skogsfrun finns här årligen och blommar i början av augusti.

På gamla gråalar i området har det hittats en av de nordligaste förekomsterna i Sverige av skriftlav och blemlav. På tallved har knappnålslaven Chaenotecopsis fennica sin första kända förekomst i Ångermanland.

Djur i reservatet

I reservatet förekommer både fåglar och däggdjur som tillhör faunan i äldre skogar. Några arter som setts i området är till exempel tjäder, orre, spillkråka, tofsmes, älg och mård. På vintern går det då och då att se spår av lodjur.

Foto av ett rastbord som står på en klippa framför en utsikt mot havet och några öar.

Vid rastplatsen på Ögeltjärnsberget finns vindskydd, grillplats och rastbord, och en fantastisk utsikt. Foto: Helene Öhrling

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Bryta kvistar, fälla eller på något sätt skada levande eller döda träd och buskar samt att gräva upp örter, gräs, mossor och lavar.
  • Göra upp eld annat än på anvisade platser vid vindskydden.
  • Medvetet störa djurlivet.
  • Köra motordrivet fordon.
  • Ta med hund som inte är kopplad.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Beslutsår: 1994

Storlek: 74 hektar

Kommun: Örnsköldsvik

Förvaltare: Örnsköldsviks kommun

Skyddsområde: Naturreservat, Världsarv

Hitta hit

Ögeltjärn ligger söder om Gullviks havsbad cirka 12 kilometer sydost om Örnsköldsvik. Från E4-rondellen vid södra infarten till Örnsköldsvik kan du följa vägskyltningen till Gullviks havsbad. Strax innan Gullvik finns en vägskylt till Ögeltjärns naturreservat som leder dig in till parkeringen.

Besöka på vintern

Delar av parkeringen snöröjs av kommunen vintertid. Tänk på att du kan behöva skidor eller snöskor för att röra dig runt i reservatet när det är mycket snö.

Kontakt

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss