Nipsippan i Nässjö by

Nipsippan är en ovanlig växt som i Sverige endast finns i Ramsele och på Gotland. Här i Nässjö finns en av de största förekomsterna i ett reservat med blomsterrik ängsmark.

Nipsippan i Ramsele

Nipsippan är flerårig och blommar med blålila blommor i mitten eller slutet av maj. I Ångermanland finns nipsippan idag endast i några områden i närheten av Ramsele. Oftast växer den i torra nipsluttningar, vägkanter och gles tallskog. Här i Nässjö finns den även på artrik ängsmark.

Länsstyrelsen och kommunen övervakar nipsippan genom årlig räkning av blommor på de kända växtplatserna.

Artrik hackslått

Reservatet består av en stenig ängsmark, en så kallad hackslåttmark i sydsluttning. Det ingår även en gammal slåttervall och en liten talldunge. Hackslåtten har hedvegetation som domineras av gräs som kruståtel, ängsgröe och bergrör med inslag av ris. Många mindre vanliga ängsarter kan du hitta här. Till exempel kattfot, vanlig låsbräken, fältgentiana, slåtterfibbla, vårfingerört, backnejlika och revfibbla.

Äng med blommande prästkragar och ängsklockor.

Ängsblommor i Nässjö. Foto: John Granbo

Nipsippan är en flerårig vacker ört med blålila blommor. Den finns i Sverige endast i Ramsele och på Gotland. Arten räknas som sårbar, är fridlyst och har fått ett eget åtgärdsprogram.

I sydvända nipbranter blommar nipsippan redan före mitten av maj annars i mitten eller slutet av maj. Den trivs på underlag av mo och mjäla i torra nipsluttningar, vägskärningar, vägkanter, i gles tallskog och på ängsmark. Arten är känd från Ramsele och Ådalslidens socknar sedan mitten på 1800-talet.

Nipsippans frön anses vara vindspridda men då de är relativt stora och tunga har de dålig "flygförmåga". Fröna antas vara kortlivade men vissa data tyder på att fröna har god grobarhet efter ett år i rumstemperatur. Nipsippan har en god förmåga att nyetablera sig på blottad mark, till exempel grusiga vägskärningar och i naturliga rasmarker. De enskilda plantorna uppges kunna bli mycket gamla.

Vilken påverkan bränder har för arten är inte helt klarlagt. Erfarenheter från Finland tyder på att arten är brandgynnad, medan erfarenheter från Gotland tyder på motsatsen. Den nära släktingen mosippa är känd som en brandgynnad växt.

Längre tillbaka har nipsippa även funnits i Näsåker, Helgum, Österås och Gudmundrå men där har nipsippan helt försvunnit. Uppgrävning har varit en stor anledning till försvinnandet.


Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Plocka blommor, svamp, mossor eller lavar på annat sätt skada vegetationen.
  • Köra motordrivet fordon.
  • Tälta.
  • Göra upp eld.
  • Sätta upp skylt, göra inskrift eller dylikt.
  • Utföra vetenskapliga undersökningar utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Beslutsår: 1998

Storlek: 1,7 hektar

Kommun: Sollefteå

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Området ligger lättillgängligt i Nässjö by väster om Ramsele. Tag väg 345 mot Strömsund och sväng av på en mindre väg som går genom Nässjö by. En mindre parkeringsficka finns vid telestationen.

Kontakt

John Granbo

Enheten för skyddad natur