Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Världsarvet Höga Kusten

Ett världsarv är en kultur- eller naturmiljö som anses så unik och värdefull att det är en angelägenhet för hela mänskligheten att bevara den. Idag har Sverige 15 världsarv, varav Höga Kusten är ett av dem.

Världsarven utses av FN-organet UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). Höga Kusten blev utsedd till världsarv år 2000. Grunden till detta är den geologiskt sett snabba och stora landhöjningen efter den senaste inlandsisen.

Isen var som tjockast, cirka 3 kilometer, vid nuvarande Ångermanlandskusten. Den otroligt tunga isen tryckte ner jordskorpan 1 000 meter. När isen började smälta för ungefär 20 000 år sedan minskade tyngden och landet började höja sig igen. Ingen annanstans i världen har den totala landhöjningen varit så stor som i Höga Kusten-området.

Höga Kusten blev isfritt för ungefär 10 500 år sedan. Då började havet bearbeta landskapet, och sedan dess har landet höjts 286 meter i förhållande till havsytan.

Två delområden

Höga Kusten utvidgades med Kvarkens skärgård i Finland 2006. Tillsammans bildar de en enastående geologisk helhet och ett gränsöverskridande världsarv. Höga Kustens branta stränder och Kvarkens flacka och låga kust är varandras topografiska motsatser. De är unika exempel på pågående geologiska och biologiska processer där landhöjningen och istiden präglat landskapet.

Avståndet mellan de två delområdena är cirka 150 kilometer. Kvarkens skärgård består av 7 000 kobbar och skär. Landet i Höga Kusten/Kvarkens skärgård stiger med 8-8,5 millimeter per år. Nu motverkas denna landhöjning av att havsytan höjs på grund av klimatförändringen. Havsytan har höjts med cirka 3 millimeter per år senaste 30 åren. Så den landhöjning som vi märker av är numera bara 5 millimeter per år.

Höga Kusten och Kvarkens skärgård Länk till annan webbplats.

Höga kusten är ett utpekat riksintresse

I Västernorrlands län är Höga kusten utpekat som riksintresse. Det innebär att turismens och friluftslivets intressen särskilt ska beaktas vid exploatering eller ingrepp i miljön.

Höga kusten pekas ut som kustområdet och skärgården i Ångermanland från Storfjärden vid Ångermanälvens mynning till Skagsudde. Den exakta avgränsningen för området togs under 1970- och 80-talet, i sampel mellan stat och kommun. Bestämmelserna återfinns i miljöbalken. Områdets utbredning kan ses via Länskarta Västernorrland:

Länskarta Västernorrland Länk till annan webbplats.

Kontakt

Patrik Bylund

Världsarvssamordnare

Edvin Rapp

Världsarvsförvaltare

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss