Bågaliden

- "fjällgranskog" med sluttande myrar

Bågaliden är ett av länets högsta berg med toppen på 530 meters höjd. Här finns ett gammalt brandbevakningstorn och en raststuga. Under vintern är berget ett välbesökt utflyktsmål eftersom det går en skoterled upp till toppen. Utsikten från toppen är imponerande. I norra delen går vandringsleden Urskogsleden.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att för framtiden bevara ett urskogsartat skogsekosystem och låta det utvecklas fritt samt att i begränsad omfattning underlätta för allmänheten att besöka området.

Området är av regeringen antaget som Natura 2000-område enligt art- och habitatdirektivet.

Naturskog med död ved

Skogen på berget är av naturskogskaraktär och långsamväxande. Det finns gott om torrakor (döda stående träd) och bitvis även rikligt med lågor (döda omkullfallna träd). Här finns arter som ullticka och gränsticka. Inom reservatet finns även en liten tjärn, ett flertal små myrar, raviner och hällmarker.

Långskäggslav

I nordostslutningen växer den sällsynta och fridlysta långskägglaven. Den finns på granar i gamla orörda skogar. I norra Ångermanland finns den i några gamla höghöjdsgranskogar, se faktaruta nedan.

Tillsammans med långskägg växer också violettgrå tagellav på granarna. På sälgar i skogen förekommer lunglav och skrovellav.  Alldeles i anslutning till reservatet förkommer mer långskägglav och även andra skyddsvärda arter som doftskinn, tickmussling och skuggblåslav.

Brandbevakningstorn

På toppen av Bågaliden finns ett gammalt brandbevakningstorn med tillhörande stuga. Från utsiktstornet har man en milsvid utsikt över norra Ångermanlands skogslandskap. Tornet kan vara rätt nedisat på vintern och man går upp där på egen risk. Stugan och bevakningstornet ligger inom rasriskområdet från radiomasten. Här ska man inte vistas när väderbetingelserna är sådana att det kan lossna is från masten.

Denna typ av bevakningstorn förekommer på några av de högst belägna bergen i länet. De var tidigare bemannande med brandvakter under torrare väderperioder. Från tornen kunde brandrök upptäckas på långt håll och larm snabbt slås för att få ut räddningstjänst och skogsbolagsfolk för att släcka skogsbränder. Denna brandbevakning var i bruk fram till början av 1960-talet då brandflyget alltmer tog över denna uppgift.

Närliggande reservat

Närmaste reservat är Hemlingsån i söder.

Hemlingsån

Utsikt i Bågaliden. Foto: Oskar Norrgrann

Långskäggslaven känns igen på sin långa bål som liknar julgransglitter och hänger på grangrenarna som en girlang. Den är oftast 0,5-1 meter lång.

Laven klarar inte uttorkning, brand eller modernt skogsbruk och den förökas enbart vegetativt det vill säga genom att delar av lavbålen lossnar och genom vinden kan spridas över till närliggande träd och fästa fast där.

Långskägg är starkt tillbakaträngd i Europa och nuvarande utbredning finns i huvudsak i södra Norge och mellersta Sverige. I Sverige breder den ut sig på ett smalt band från Värmland upp till mellersta Norrland, med störst utbredning i Ångermanland och Medelpad. Omkring 90 procent av den svenska förekomsten av arten finns i vårt län, varav en stor del i Kramfors kommun.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Göra åverkan på mark och växtlighet till exempel genom att bryta kvistar, fälla träd eller på annat sätt skada levande eller döda träd samt gräva upp eller plocka alla typer av växter förutom bär och matsvampar.
 • Skada eller föra bort hotade eller sällsynta djur.
 • Ta med hund som inte är kopplad.
 • Köra motordrivet fordon utanför markerad skoterled.
 • Plantera in växter eller djur.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 1993

Storlek: 101 hektar

Kommun: Örnsköldsvik

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Kontakt