Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bågaliden

Bågaliden är ett av länets högsta berg med toppen på 530 meters höjd. Här finns ett gammalt brandbevakningstorn och en raststuga. Utsikten uppifrån tornet är imponerande. Under vintern är berget ett välbesökt utflyktsmål eftersom det går en skoterled upp till toppen. Vandringsleden Urskogsleden går igenom reservatet.

Vandringsled och stuga

Från parkeringen går en vandringsled upp till toppen. Den är lite mer än en kilometer lång men det är ganska brant uppför. På toppen kan du gå upp i det gamla brandbevakningstornet. Bredvid tornet finns en öppen raststuga med bord, stolar och kamin. Det är inte tänkt för övernattning men det går att ligga på liggunderlag på golvet. Utanför stugan finns eldstad, vedbod och dass.

Milsvid utsikt

På toppen av Bågaliden finns ett gammalt brandbevakningstorn. Från utsiktstornet har du en milsvid utsikt över norra Ångermanlands skogslandskap. Tornet är högt med branta stegar så det kan upplevas som läskigt. Håll koll på barn! På vintern kan tornet vara rätt nedisat och du går upp där på egen risk. Stugan och bevakningstornet ligger inom rasriskområdet från radiomasten. Här ska du inte vistas när väderbetingelserna är sådana att det kan lossna is från masten.

Denna typ av bevakningstorn förekommer på några av de högst belägna bergen i länet. De var tidigare bemannande med brandvakter under torrare väderperioder. Från tornen kunde brandrök upptäckas på långt håll och larm snabbt slås för att få ut räddningstjänst och skogsbolagsfolk för att släcka skogsbränder. Denna brandbevakning var i bruk fram till början av 1960-talet då brandflyget alltmer tog över denna uppgift.

Foto av en utsikt med skog och en solnedgång och taket av en raststuga i förgrunden.

Utsikt från brandbevakningstornet. Foto: Johanna Öhrling

Naturskog med död ved

Skogen på berget är av naturskogskaraktär och långsamväxande. Det finns gott om torrakor (döda stående träd) och bitvis även rikligt med lågor (döda omkullfallna träd). Här finns arter som ullticka och gränsticka. Inom reservatet finns även en liten tjärn, ett flertal små myrar, raviner och hällmarker.

Långskäggslav

I nordostslutningen växer den sällsynta och fridlysta långskägglaven. Den finns på granar i gamla orörda skogar. I norra Ångermanland finns den i några gamla höghöjdsgranskogar, se faktaruta nedan.

Tillsammans med långskägg växer också violettgrå tagellav på granarna. På sälgar i skogen förekommer lunglav och skrovellav.  Alldeles i anslutning till reservatet förkommer mer långskägglav och även andra skyddsvärda arter som doftskinn, tickmussling och skuggblåslav.

 • Långskäggslaven känns igen på sin långa bål som liknar julgransglitter och hänger på grangrenarna som en girlang. Den är oftast 0,5-1 meter lång.
 • Laven klarar inte uttorkning, brand eller modernt skogsbruk och den förökas enbart vegetativt det vill säga genom att delar av lavbålen lossnar och genom vinden kan spridas över till närliggande träd och fästa fast där.
 • Långskägg är starkt tillbakaträngd i Europa och nuvarande utbredning finns i huvudsak i södra Norge och mellersta Sverige. I Sverige breder den ut sig på ett smalt band från Värmland upp till mellersta Norrland, med störst utbredning i Ångermanland och Medelpad. Omkring 90 procent av den svenska förekomsten av arten finns i vårt län, varav en stor del i Kramfors kommun.

Närliggande reservat

Närmaste reservat är Hemlingsån i söder.

Hemlingsån

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Göra åverkan på mark och växtlighet till exempel genom att bryta kvistar, fälla träd eller på annat sätt skada levande eller döda träd samt gräva upp eller plocka alla typer av växter förutom bär och matsvampar.
 • Skada eller föra bort hotade eller sällsynta djur.
 • Ta med hund som inte är kopplad.
 • Köra motordrivet fordon utanför markerad skoterled.
 • Plantera in växter eller djur.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 1993

Storlek: 101 hektar

Kommun: Örnsköldsvik

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Åk väg 352 norrut förbi Björna och Hemling. Norr om Korsbyn svänger du av mot Locksta. Sväng av söderut före byn Locksta och efter cirka 600 meter går en väg söderut mot Angsta. Härifrån är det skyltat till Bågaliden. Norr om byn Angsta tar du västerut efter skogsbilvägen mot Sörkullen. På vintern går en skoterled upp till toppen av berget. Den går både från Nyliden och Storborgarn.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss