Storklacken

Reservatet består av ett sammanhållet skogsområde med gammal skog på de två bergen Stor- respektive Lillklacken. Från Storklacken på 533 meters höjd över havet, har man en fantastisk utsikt mot öster och väster. Vid bra väder kan till och med Klövsjöfjällen och Sånfjället skönjas. En raststuga finns på Storklacken.

Naturskog med hänglav

På berget finns en varierad barrnaturskog. Det är främst tallskog på högre höjder medan barrblandskog med viss lövinblandning finns som en krans runt bergfoten. I skugglägen är det avsnitt med ren granskog. Antingen klenvuxen hänglavstyp i höjdlägen eller mer grovvuxen på avsatser utmed bergets östsida.

Naturskogsintrycket är ofta påtagligt. Det är gamla, vresiga och väderbitna träd, mycket med hänglavar och stort inslag av grova döda träd som antingen står eller har fallit till marken. I den mest brandpåverkade skogen på västsluttningen är visserligen tillgången på död ved bitvis sparsam, men den har i övrigt naturskogskaraktär.

Populärt besöksmål

Till högsta toppen går en markerad stig från skogsbilvägen i väster. Berget bjuder besökaren på en fantastisk utsikt åt öst och väst. Vid toppen har det funnits ett brandbevakningstorn. Idag finns endast brandbevakningsstugan kvar. Högsta toppen och stugan är ett populärt besöksmål.

En liten rast-/övernattningsstuga med kamin finns på toppen av Storklacken.

Vy över Storklacken med omgivande skogslandskap.

Storklacken. Foto: Jonas Salmonsson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
 • Samla in mossor, svampar eller lavar med undantag för plockning av matsvamp för husbehov.
 • Samla in eller föra bort ryggradslösa djur.
 • Genom grävning eller på annat sätt skada mark och block.
 • Köra motordrivet fordon. Förbudet gäller ej skoterkörning på snötäckt mark längs markerad stig.
 • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
 • Utföra vetenskapliga undersökningar som innebär markering av provytor eller annan åverkan inom reservatet utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga

Fakta

Beslutsår: 2009

Storlek: 64 hektar

Kommun: Ånge

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Från Östavall söder om Holmsjön, tar du av på väg 314 strax före bron över Ljungan. Efter ytterligare 17 kilometer, cirka 4,5 kilometer efter Torrflonäs, svänger du vänster in på en mindre väg. Fortsätt ytterligare knappt två kilometer.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss