Storön

Ett av Världsarvet Höga Kustens mest intressanta geologiska bildningar är utan tvekan den branta och mäktiga Storön. Här kan du studera varierande bergsformationer från flera olika perioder i jordens historia och se hur is och havets vågor påverkar dem. Stigar leder dig runt på ön och det finns en stuga att övernatta i.

Friluftsliv

Till Storön tar du dig med båt eller kajak. Det är en vacker och spännande ö att besöka. Här kan du vandra runt längs stigarna, rasta vid vindskyddet vid Halsen och njuta av utsikten från Brattberget.

Övernattningsstuga

Norr om Gammhamnen finns en stuga som är öppen för besökare året runt. Här går det att övernatta. Det finns två sängar och kamin. Vedbod och dass finns strax intill.

Klapperfält och branta stup

Du behöver inte vara geologiskt intresserad för att fascineras av Storöns märkliga formationer. Den karga yttersidans stora klapperfält och sydspetsens branta fantasieggande klippstup är verkligen sevärda.

Vid Storöns sydspets finner du en dramatisk berggrund med cirka 40 meter höga, brant stupande, terrasserade klippor av diabas som är en mörk stenart som bildats av magma som stelnat ovanför jordskorpan och sandsten. De har formats av årmiljonernas vittring och bildar fascinerande abstrakta formationer och skulpturer även kallade reliefer. I solspel och skuggor träder Storögubben och andra väsen fram bland klipporna. Liknande bildningar finns även vid Halsen och Halsudden, om än i blygsammare format.

Insjön var förr i tiden en havsvik och en utmärkt hamn. Av gamla dokument vet vi att bönderna i Nora socken fiskade vid Storön under medeltidens slut, men säkerligen även långt tidigare. Åren 1546-587 tillhörde Storön kronan, och då kunde även andra fiska här mot att de betalade skatt till kronan. Därefter köptes ön genom så kallad bördsrätt av Nora allmoge. Både Gävlefiskare och Härnösandsbor gjorde flera försök att få del i fisket, men år 1671 garanterades allmogen i Nora sin lagliga rätt av kungen.

Av beskrivningen till skattläggning år 1707 framgår att hamninloppet började bli tämligen grunt, "intet djupare än en lastad skötbåt kan gå där in och ut av hamnen". Uppgrundningen av hamninloppet blev allt svårare genom landhöjningen och de stenmassor som vanligtvis pressades in i det så kallade Hamnhålet av skruvisen. Årligen samlades alla fiskarna för att hjälpas åt att rensa Hamnhålet så att kanalen skulle bli användbar.

Någon gång under 1870-talet fick de ge upp kampen mot landhöjningen och fiskeläget flyttades till Nyhamnen. Vissa hus flyttades, andra byggdes nya. Drygt 30 år senare brann elva av husen ner. Något nytt fiskeläge byggdes inte upp igen och idag finns endast två hus kvar vid Nyhamnen.

Förutom husen vid Nyhamnen kan öns historia utforskas bland resterna av det forna fiskeläget vid Gammhamnen, gistvallarnas torrängsflora och Hamnhålet som idag är en landfylld sänka mellan sjön och havet.

Naturen i reservatet

Öns inre delar består av granskog med enstaka små myrar och lövskogsbårder. I vissa sänkor är vegetationen örtrik med blåsippa, trollduva, tibast, olvon, myskmåra och skogstry som de mest krävande arterna. Stora ytor på öns utsida består av karga hällmarker och glest tallbevuxna bergssidor. Här finns också trädlösa klapperfält och kala strandklippor. Karaktärsväxter på steniga och klippiga stränder är strandärt, strandtrav, strandglim och fjällnejlika.

Växtligheten vid de forna fiskelägena vid Gammhamnen och Nyhamn är speciell. Den är präglad av tåliga, kortvuxna och ofta vackert blommande torrängsväxter som backnejlika, gulmåra, backtimjan, bockrot och kattfot.

Foto taget från luften av en kuperad ön omgiven av hav.

Storön. Foto: Erik Engelro

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning, till exempel klapperstensfält.
  • Gräva upp växter eller på annat sätt skada vegetationen på ett bestående sätt.
  • Vidtaga åtgärd, som kan verka störande på djurlivet, exempelvis från nära håll fotografera fågelbo, lya, gryt eller motsvarande.
  • Släppa fri hund, katt eller andra djur inom området.
  • Utföra vetenskapliga eller andra undersökningar utan tillstånd av länsstyrelsen.
  • Skräpa ned med plåt, glas, plast, papper, avfall eller annat.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förStig Stig
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga

Fakta

Beslutsår: 1970

Storlek: 310 hektar

Kommun: Kramfors

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Världsarv

Hitta hit

Storön ligger utanför Norakusten norr om Hemsön. Det går endast att ta sig till ön med båt eller kajak. Vissa somrar går det att ordna båtskjuts från campingen i Hörsång, men det är något du för kolla upp och boka själv.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss