Granbodåsen

Granbodåsen är en så kallad lidfäbod som ligger på cirka 360 meters höjd över havet i en sydostsluttning. Högst upp på vallen är det en fin utsikt mot Ljungandalgången. Fäbodvallen har en mycket artrik ängsflora med bland annat flera sällsynta svamparter. Byggnaderna är privata, så visa hänsyn vid ditt besök.

Genuin fäbodmiljö

Granbodåsen är en av länets mest välbevarade fäbodar. Inom reservatet finns två fäbodstugor, ett fähus samt ett smådjurshus. Fäbodvallen utgör en värdefull helhet ur naturvårds- och kulturminnesvårdssynpunkt. Granbodåsen har använts som fäbodvall sedan åtminstone 1720-talet. Till fäboden förde flera gårdar sina kreatur för bete under sommaren. Djuren fick beta fritt på skogen, medan själva vallen var inhägnad med en gärdesgård. Vallpigorna mjölkade samt tillverkade smör och ost. Den omgivande skogsmarken nyttjades hårt för bete och svedjning. Svedjebruk som det också kallas, innebär att ett skogsområde bränns för att tillfälligt användas för sädesodling och bete.

Den årliga slåttern på fäbodvallen upphörde 1936 varefter marken låg obrukad i cirka tio år. Senare bedrevs här bete med nötkreatur och därefter med får. Från 1987 sker här åter slåtter på den två hektar stora öppna ängsmarken. Den omgivande skogen i reservatet betas sommartid och efterbete på ängsmarken sker under hösten.

Kalkrik jord

Reservatet ligger i den norra delen av Ånge kommun där berggrund och jordarter formats av inslag från det jämtländska kalkområdet. Jordarten inom reservatet är en basrik morän som gör att skogen växer fort och har en rik flora. I bergsluttningen löper flera bäckstråk.

Sällsynta växter och svampar

Ängsmarken har brukats genom lieslåtter under lång tid. Det gör att det finns en mycket artrik flora med stort inslag av hotade eller sällsynta arter. Förutom vanligare ängsarter finns här fältgentiana, rosettjungfrulin, topplåsbräken, brudsporre och sandviol.

På Granbodåsen finns också en mycket rik svampflora. Här finns ett hundratal olika ängssvampsarter varav ett 20-tal är rödlistade, bland annat blå rödskivling och fager vaxskivling. Ett 20-tal olika arter av vaxskivlingar och ett 20-tal rödsporingar har också hittats här.

Även fingersvampar och jordtungor är väl representerade. Under regniga höstar är scharlakansröd vaxskivling ett dominerande inslag. En annan iögonfallande svamp är den röda fjällkremlan som lever i symbios med den vita ormroten.

Foto taget från luften över fäbodvallen med flera äldre byggnader omgivna av skog.

Granbodåsens fäbodvall. Foto: Jonas Salmonsson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.
 • Plocka blommor, svamp, mossor eller lavar samt gräva upp växter.
 • Skada djurlivet, till exempel genom att insamla insekter eller klättra i boträd.
 • Skada mark och block.
 • Ta med hund som inte är kopplad.
 • Köra motordrivet fordon (gäller ej utkörning av timmer vintertid på den enkla körvägen).
 • Tälta.
 • Göra upp eld.
 • Sätta upp skylt, göra inskrift eller dylikt.
 • Utföra vetenskapliga undersökningar utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Beslutsår: 1993, utvidgades 2000

Storlek: 17 hektar

Kommun: Ånge

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Reservatet nås genom att du tar av från E14 drygt 2,5 kilometer efter den västra avtagsvägen till Ånge, den som går genom Granboda. Tag av västerut, passera byn Lombäcken, sväng höger efter bron över Harrån. Fortsätt västerut förbi kraftledningen, ta sedan direkt av på den väg som är cirka 50 meter längre fram, denna väg fortsätter du sedan cirka 2,5 kilometer. Reservatet nås via en stig från vägen mot sydväst.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss