Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Billaberget

Det cirka 230 meter höga Billaberget är ett så kallat sydväxtberg. Det innebär att det har en sydvänd brant där solinstrålningen och bergets värmelagrande förmåga skapar ett gynnsamt lokalklimat. Här trivs sydliga arter som hassel och getrams. Från toppen är det fin utsikt.

Varierad skog och sydbrant

Billaberget har en stor variation i biotoptyper. Här finns äldre granskog, äldre lövrik barrskog, yngre lövdominerad skog samt ett parti med äldre brandpräglad tallskog. I sydbranten finns flera mindre vanliga kärlväxtarter och framför allt en del sydliga arter.

På hyllorna i stupet finns rika bestånd av getrams. Andra sydliga växter som förekommer är till exempel myskmåra, rockentrav, berglim och flenört. Här finns även trolldruva och stinknäva.

Klassisk hasselförekomst

Billabergets förekomst av hassel var känd redan på 1600-talet och ansågs länge vara den nordligaste i landet (idag är det Balberget i Västerbotten). Hasselbeståndet finns mellan stupet och den stora blockmarken nedanför. Redan i april blommar hasseln samtidigt som de tidigaste blåsipporna.

Foto av en utsikt över lägdor och skogar.

Utsikt från Billaberget. Foto: Kristin Lindström

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
 • Samla in mossor, svampar eller lavar med undantag för plockning av matsvamp för husbehov.
 • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
 • Samla in eller föra bort ryggradslösa djur.
 • Genom grävning eller på annat sätt skada mark och block.
 • Köra motordrivet fordon med undantag för uttransport av fälld älg.
 • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
 • Utföra vetenskapliga undersökningar som innebär markering av provytor eller annan åverkan inom reservatet utan länsstyrelsens tillstånd.
 • Använda området för idrottsarrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Beslutsår: 2006

Storlek: 49 hektar

Kommun: Örnsköldsvik

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Bil

Från E4 åtta kilometer sydväst om Örnsköldsvik svänger du in på väg 348 mot Mellansel. När du kört nästan fem kilometer ser du Billaberget på vänster sida. Ta av till vänster och kör drygt 1,5 kilometer genom byn Överbilla.

Buss

Med buss kan du åka till hållplats Överbilla, därifrån är det cirka 2 kilometer att gå längs väg in till reservatsparkeringen. För busstider sök på Din turs webbplats.

Webbplatsen Din Tur Länk till annan webbplats.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss