Högbonden

- fyrplatsen på berget

Ytterst i Nordingrå reser sig Högbondens krökta rygg mörk och fast ur Bottenhavet. Överst på klippan står fyren med den gamla fyrvaktarbostaden, intill randen av ett bråddjupt stup. Här härskar kargheten och vädrets oberäkneliga skiftningar. Vid blåsig väderlek kan det vara omöjligt att lägga till vid ön.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att bevara ett typisk kustavsnitt i Höga Kusten. Dess geologi, skog, växt- och djurliv samt kulturhistoriska minnesmärken och miljöer ska bevaras. Det ska också med enkla medel underlättas för allmänheten att besöka området.

Reservatet är av regeringen antaget som Natura 2000-område enligt art- och habitatdirektivet.

Sveriges näst högst belägna fyrplats

På Högbonden erbjuds skön avkoppling på en vacker och intressant ö. Här kan du övernatta i fyrvaktarbostaden som numera är vandrarhem. Högt över havet kan du njuta av utsikten och höra havets vågor. I naturreservatet ingår även öarna Höglosmen och Furan. Mer information om öppettider, boende, transport med mera finns på Högbondens Vandrarhems webbplats:

Högbondens vandrarhem Länk till annan webbplats.

Grottor

Naturen är bergig och karg med sparsam växtlighet. Jordtäcket är tunt och i huvudsak bortspolat av havet under landhöjningen. Berggrunden består av anortosit som har lätt för att spricka och det finns ursvarvade grottor på alla tre öarna. Störst av dem är Bondstugan i strandlinjen rakt söder om fyren på Högbonden.

Strandtrav och sydlig mossa

Öarna i reservatet karaktäriseras av kalspolade klippor och gles hällmarkstallskog. Naturen är bergig och karg med sparsam växtlighet, eftersom jordtäcket är tunt och i huvudsak bortspolat av havet under landhöjningen. I små sprickor på de karga klipporna växer Höga Kustens speciella växt, strandtraven. Här finns också saltgräs, krypven, stubbtåg och östersjötåg.

Vid Fågelberget på Höglosmen finns en speciell miljö där den rika fågelspillningen gör att speciellt näringskrävande växter kan växa. Här har bland annat mossan saltulota hittats på sin nordligaste kända växtplats i landet. Denna mossa växer normalt vid havsstränder och branter nära havet. Saltulotan har en västlig utbredning och är mindre allmän i Sverige.

Fåglar på ön

De fåglar som främst häckar på de branta Fågelberget och Dansarhällorna, är gråtrut. Andra fåglar som noterats här är svärta, roskarl, kustlabb, storskrake och småskrake.

Fyrplatsen

Högbondens fyr är av Riksantikvarieämbetet utpekad som en av 25 fyrar i landet med högt bevarandevärde. 2017 beslutade regeringen att fyren ska vara ett statligt byggnadsminne. Fyrplatsen, som nu är vandrarhem, byggdes under åren 1906-1909. Här finns förutom fyren och bostadshuset, även uthus, djupbrunn, linbana, bastu samt en vaktmästarbostad och annex för boende.

Fyrplatsen bemannades 1909 med fyrmästare, fyrvaktare och fyrbiträde. När befolkningen var som störst bodde här 21 personer och en skola inrättades i vindsvåningen. Från 1952 skötte fyrmästaren ensam anläggningen och 1963 automatiserades fyren. Husen stod tomma fram till 1986 när länsstyrelsen tog initiativ till en upprustning och uthyrning av fyrvaktarbostaden.

Höglosmen

På insidan av Höglosmen låg en gång ett fiskeläge med ett kapell kallat Grönviken. Det övergavs troligen under 1700-talet. Fortfarande går det att se rester efter husgrunder och en gistvall (plats för torkställningar för fiskenät) vid Losmeviken. Dessutom syns diken från den tid fyrpersonalen på Högbonden odlade potatis här.

Högbondens fyr och vandrarhem. Foto: Erik Engelro

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Köra motordrivet fordon på land.
  • Störa fågellivet.
  • Elda direkt på berghällar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förServering Servering
  • Ikon förStig Stig
  • Ikon förToalett Toalett

Fakta

Beslutsår: 1987

Storlek: 347 hektar

Kommun: Kramfors

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000, Världsarv

Hitta hit

Kontakt

Johan Uebel

Enheten Natur i Höga Kusten