Aktuella vädervarningar i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Omneberget

Omneberget är känt för två saker. Den magnifika utsikten från toppen av berget och att det är ett botaniskt spännande sydväxtberg. Här växter många arter som normalt bara hittas längre söderut i landet.

Utsikt och vandringsled

Vandringen upp på Omneberget är brant och stenig, men väl värd mödan. På toppen väntar en fantastisk utsikt. Här finns också ett vindskydd att rasta i. Från parkeringen finns två leder upp till toppen, en brant och en längre men lite mindre brant.

Genom reservatet går den längre vandringsleden Världsarvsleden. Går du upp till toppen kan du sedan fortsätta längs vandringsleden över berget och vidare ner på västra sidan. Då kommer du tillbaka till parkeringen via en vandringsled som går nedanför berget. Det blir en fin rundtur.

Från leden nedanför berget går det även att gå en kortare rundslinga upp i sydbranten av berget. Här är det brant och stenigt och kan finnas nedfallna träd, men det är botaniskt intressant med många sydliga arter.

Sydliga arter

Växtligheten vid Omneberget uppmärksammades redan på 1700-talet. Sedan dess har berget fått rykte som ett av Norrlands mest intressanta sydväxtberg med en rik och sydligt präglad flora.

Den rika förekomsten av hassel och lönn är verkligen sevärd. De växer både på hyllor i stupet och i den vackra lunden nedanför. Under värmetiden fanns hassel allmänt i Mellannorrland. När klimatet blev kallare kunde hasselbuskar klara sig kvar i sydväxtberg där klimatet var gynnsamt. Nu när klimatet blivit varmare igen kan hasseln åter sprida sig.

Under våren är marken täckt av vitsippor, blåsippor, smånunneört, underviol, vårärt och lundstjärnblomma. Senare på sommaren kan du hitta rariteter som skogsknipprot, tandrot, backvial och lövbinda.

 • En bergbrant som vetter mot norr nås sällan av solens strålar, medan en sydvänd sluttning fungerar som en solfångare och ger lä för de kalla nordvästliga vindarna. Det branta berget lagrar dessutom solvärme som strålar ut under natten. Snön försvinner tidigt på sydsidan och framför allt blir växtsäsongen lång under hösten.
 • Klimatet i sydbranten är betydligt gynnsammare för växtligheten genom högre medeltemperatur, speciellt under natten, och längre period utan frost jämfört med omgivningarna. Näringstillgången är god under stupet på grund av att det material som vittrar loss hamnar där. Ofta sipprar även grundvatten fram nedanför branten.
 • Begreppet sydväxtberg innebär att det här trivs växter med en sydlig utbredning och att det ofta går att hitta sällsynta värmekrävande arter. Många av de växtarter som numera bara påträffas i sydväxtbergen, var troligen ganska vanliga i trakten för 6 000 år sedan. Några exempel är stor blåklocka, vårärt, skogstry, kungsljus, lönn och hassel.

Lummig lövskog

För den som är intresserad av mossor, svampar och lavar är Omnebergets lummiga lövskog intressant att utforska. Den för trakten ovanliga skriftlaven kan ses på grövre alar i området. På nedfallna lövträdsgrenar växer tidigt på våren en vackert röd skålsvamp, scharlakansröd vårskål. Den förekommer i områden med långvarig lövträdskontinuitet oftast på kalkhaltiga och näringsrika jordar.

Fågellivet

I Omneberget är det rikt på olika sångare och andra småfåglar. I fågelkören i maj och juni kan du höra gärdsmyg, grönsångare, svarthätta, nötväcka med flera. Både gråspett och mindre hackspett trivs här. I branten syns ofta korp och enstaka rovfåglar som seglar på uppvindarna.

Foto av toppen av ett brant berg där det står ett vindskydd. Det är vinter och lite snö på bilden.

På toppen av berget står ett vindskydd och det är utsikt i flera väderstreck. Foto: Erik Engelro

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada träd och buskar.
 • Skada vegetationen genom att till exempel plocka eller gräva upp växter.
 • Köra motordrivet fordon.
 • Göra upp eld.
 • Anordna snitslade spår eller orienteringskontroller.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 1992

Storlek: 29 hektar

Kommun: Kramfors

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000, Världsarv

Hitta hit

Bil

Kör till Nordingrå och fortsätt sedan på vägen mot Norrfällsviken. Sväng av och parkera vid Omnebadet.

Buss

Du kan även nå Omneberget med buss. Närmaste hållplats heter Omne, men det går även att hoppa av bussen precis vid infarten till Omnebadet. För busstider sök på Din turs webbplats.

Webbplats Din Tur Länk till annan webbplats.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss