Risk för skogsbrand i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Grenigtmyran

En öppen myr omgiven av skog.

Grenigtmyran. Foto: Helene Öhrling

Området utgör en liten naturskogsrest i ett annars hårt påverkat skogslandskap nordöst om Viksjö. Skogen ligger högt beläget på sluttningarna ovanför Grenigtmyran. Särskilt västra delen präglas av en tämligen gles, kortvuxen granskog av höghöjdstyp. Här kan du få se ovanliga lavar som långskäggslav.

Äldre granskog och myr

Granskogen som dominerar naturreservatet har en ålder på drygt 140 år. Skogen är påverkad av dimensionsavverkning under andra hälften av 1800-talet samt av senare plockhuggningar, vilket syns i form av gamla stubbar. I södra delen finns några myrområden.

Långskägg och andra lavar

Denna skog är en viktig livsmiljö för laven långskägg. Laven finns på granar i mycket gamla skogar med hög luftfuktighet. Den känns igen på sin långa bål som kan likna julgransglitter där den hänger på grangrenarna.

I skogen inom Greningtmyrans naturreservat kan du också få se arter som lunglav, violettgrå tagellav och brunpudrad nållav.

Bild på långskägg som påminner om julgransglitter.

Långskägg. Foto: Jonas Salmonsson

 • Långskäggslaven känns igen på sin långa bål som liknar julgransglitter och hänger på grangrenarna som en girlang. Den är oftast 0,5-1 meter lång.
 • Laven klarar inte uttorkning, brand eller modernt skogsbruk och den förökas enbart vegetativt. Det vill säga genom att delar av lavbålen lossnar och genom vinden sprids över till närliggande träd och fästa fast där.
 • Långskägg är starkt tillbakaträngd i Europa och nuvarande utbredning finns i huvudsak i södra Norge och mellersta Sverige. I Sverige breder den ut sig på ett smalt band från Värmland upp till mellersta Norrland, med störst utbredning i Ångermanland och Medelpad. Omkring 90 procent av den svenska förekomsten av arten finns i vårt län, varav en stor del i Kramfors kommun.

Närliggande reservat

Inom tre kilometers avstånd ligger naturreservaten Habborsbergen, Habborskullarna, Hugstmyrhöjden, Nävertjärnsskogen och Storvattenkullen-Bjuktemyrberget:

Habborsbergen

Habborskullarna

Hugstmyrhöjden

Nävertjärnsskogen

Storvattenkullen-Bjuktemyrberget

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
 • Samla in mossor, svampar eller lavar med undantag för plockning av matsvamp för husbehov.
 • Genom grävning eller på annat sätt skada mark och block.
 • Samla in eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur.
 • Köra motordrivet fordon annat än på befintlig väg.
 • Utföra vetenskapliga undersökningar som innebär markering av provytor eller annan åverkan inom reservatet utan länsstyrelsens tillstånd.
 • Använda området för idrottsarrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2010

Storlek: 44 hektar

Kommun: Härnösand

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Enklast åker du mot byn Storsela, 14 kilometer nordost om Gussjö, om du kommer från Härnösand och 17 kilometer sydväst om Frånö om du kommer från Kramfors. Sväng västerut i höjd med Selasjön. Efter tre kilometer på skogsbilvägen svänger du norrut och efter ytterligare sex kilometer når du reservatet. Observera att vägen kan vara dålig sista biten!

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss