Risk för gräsbrand i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Edskullen 

Berget Edskullen med sin markerade topp dominerar naturreservatet, med högsta punkt på 420 meter över havet. Skogen utgörs främst av gammal granskog med inslag av asp och björk. Det finns inga stigar eller andra anordningar för friluftslivet i detta reservat. Här får du hitta fram helt på egen hand!

Vedsvampar och hänglav

I området finns gott om rötbrutna omkullfallna granar som hyser många arter av ovanliga vedsvampar. Här finns till exempel ullticka, rosenticka, kötticka, doftskinn och stjärntagging. Bergets branta nordsluttning och Sandtjärnsbäcken som rinner nedanför skapar tillsammans ett fuktigt lokalklimat. Det gör att skogen är rik på hänglavar. Lunglav är vanlig på lövträden.

Uppe på berget är skogen luckig, senvuxen och har inslag av riktiga gammeltallar. I norra delen av området finns några mindre myrar.

Närliggande naturreservat

Älgberget-Björnberget ligger cirka en kilometer mot sydost och Sundsjöhöjden drygt två kilometer mot sydväst.

Älgberget-Björnberget

Sundsjöhöjden

Utsikt över snöklädda skogar med några träd i förgrunden.

Utsikt från Edskullen. Foto: Erik Engelro

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort mossor, lavar eller svampar, med undantag för plockning av icke fridlysta matsvampar och marklevande färgsvampar.
  • Genom grävning eller på annat sätt skada mark, block och vattenmiljöer.
  • Insamla eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur.
  • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
  • Framföra motordrivet fordon annat än på befintlig skogsbilväg. Förbudet gäller inte snöskoter på snötäckt mark.
  • Uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, bro, stängsel, ledning, mast eller torn.
  • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
  • Genomföra tävlingar, lägerverksamhet eller andra arrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Beslutsår: 2018

Storlek: 51 hektar

Kommun: Kramfors

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

I Bollstabruk svänger du västerut längs vägen mot Östergraninge. Efter att ha passerat Valasjön och byarna Västansjö och Västertorp, svänger du söderut in på en skogsbilväg som till en början följer Majaån. Efter 2,7 kilometers körning uppför viker du av mot vänster, passerar Vattentjärnen och håller till höger i nästa vägkorsning. Fortsätt skogsbilvägen ytterligare 3,9 kilometer och håll vänster i de sista korsningarna. Då kommer du fram till en vändplan som ligger inne i reservatet.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss