Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Hörnsjön

Den lilla Hörnsjön ligger i skogen nära toppen av Varvsberget där du har en vacker utsikt över Örnsköldsvik och omgivande bygd. Reservatet är kommunalt och på grund av sitt tätortsnära läge används det flitigt av allmänheten för motion och rekreation.

Vandring och skidåkning

Den idylliska Hörnsjön ligger inbäddad i en skogsklädd gryta på Varvsbergets sluttning. Eftersom det ligger mindre än en kilometer från stadskärnan är det ett välbesökt naturområde både sommar och vinter. Friluftsområdet är strövvänligt med elljusspår och stigar. På vintern prepareras det drygt 3 kilometer långa elljusspåret för skidåkning och en slinga för rastning av hundar hålls öppen.

Från Hörnsjön går stigar via golfbanan ner till Veckefjärdens strand mellan Hörnett och Tvillingsta. På norra sidan av sjön finns en anslutningsstig upp till Varvsbergets topp. Där finns utsiktsplatser mot Örnsköldsvik och Själevads kyrka.

Genom reservatet passerar också Höga kustenleden som går mellan Örnsköldsviks centrum och Höga kustenbron, en sammanlagd sträcka på 13 mil.

Tillgänglighet

Vid parkeringen finns ett tillgänglighetsanpassat dass och det går en bred gångväg ner till en grillplats vid sjön. Runt hela sjön går ett elljusspår med spånunderlag.

Djur och natur

Blandskogen i reservatet ger bra förutsättningar för naturupplevelser. På sikt kommer skogen att utvecklas till ett riktigt gammelskogsområde som genom sitt centrala läge kommer att utgöra ett viktigt naturområde för Örnsköldsviksborna.

Fågellivet i Hörnsjön är rätt ordinärt med till exempel knipa, rödstjärt, rödhake, svartvit flugsnappare, grå flugsnappare, taltrast, sparvhök, duvhök, järpe och större hackspett. Ibland hörs berguven ropa under vårkvällarna. Under vintern kan strömstaren ses knixande i den öppna råken i sjöns västra ände.

Av däggdjur förekommer mård, hare, räv, rådjur och ibland under vintrarna ses också spår från lodjur i reservatet.

Foto av en sjö med skog omkring.

Hörnsjön. Foto: Jonas Salmonsson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Bryta kvistar, fälla eller på något sätt skada levande eller döda träd och buskar samt att gräva upp örter, gräs, mossor och lavar.
 • Medvetet störa djurlivet.
 • Rida.
 • Körs motordrivet fordon, förutom handikappfordon, på därför avsedda stigar utan kommunens tillstånd.
 • Göra upp eld annat än på anvisade platser vid vindskydd.
 • Ställa upp hus- eller släpvagn utan kommunens tillstånd.
 • Bada.
 • Köra båt, paddla kanot, kajak eller andra farkoster i Hörnsjön.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förSkidled Skidled
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Beslutsår: 1994

Storlek: 64 hektar

Kommun: Örnsköldsvik

Förvaltare: Örnsköldsviks kommun

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Till fots

Till fots når du reservatet via stigar antingen västerifrån från Tvillingsta, norrifrån från Varvsbergets topp eller söderifrån från Hörnett.

Bil

Med bil kör du till huvudentrén vid vattenverket.

Buss

Med buss kan du åka till hållplatsen Cisternvägen, därifrån är det 1 kilometer att gå på väg upp till Hörnsjön. För busstider sök på Din turs webbplats.

Webbplatsen Din Tur Länk till annan webbplats.

Besöka på vintern

Parkeringen vid huvudentrén snöröjs av kommunen vintertid. Tänk på att motionsspåren inte snöröjs så du kan behöva skidor eller snöskor om det är mycket snö.

Kontakt

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss