Plötslig ishalka i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Hörnsjön

- naturskönt friluftsområde

Den lilla Hörnsjön ligger i skogen nära toppen av Varvsberget där du har en vacker utsikt över Örnsköldsvik och omgivande bygd. Genom sitt tätortsnära läge så brukas det kommunala naturreservatet flitigt av allmänheten som strövområde och för rekreation.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att bevara ett naturskönt skogsområde med äldre skog och låta naturen utvecklas fritt. Reservatet ska säkerställa ett lättillgängligt tätortsnära friluftsområde för rekreation samt bevara området som ett viktigt naturstudieobjekt för skolor och förskolor.

Hörnsjön är ett kommunalt naturreservat som förvaltas av Örnsköldsviks kultur- och fritidsavdelning.

Välbesökt tätortsnära skog

Hörnsjöns naturreservat är ett naturskönt område mindre än en kilometer från stadskärnan. Den idylliska Hörnsjön ligger inbäddad i en skogsklädd gryta på Varvsbergets sluttning och är välbesökt både sommar och vinter.

Blandskogen i reservatet ger bra förutsättningar för naturupplevelser. På sikt kommer skogen att utvecklas till ett riktigt gammelskogsområde som genom sitt centrala läge kommer att utgöra ett viktigt naturområde för Örnsköldsviksborna.

Vandring och skidåkning

Friluftsområdet är strövvänligt med elljusspår och stigar. På vintern prepareras det drygt 3 kilometer långa elljusspåret för skidåkning och en slinga för rastning av hundar hålls öppen.

Från Hörnsjön går stigar via golfbanan ner till Veckefjärdens strand mellan Hörnett och Tvillingsta. På norra sidan av sjön finns en anslutningsstig upp till Varvsbergets topp. Där finns utsiktsplatser mot Örnsköldsvik och Själevads kyrka.

Djurliv

Fågellivet i Hörnsjön är rätt ordinärt med till exempel knipa, rödstjärt, rödhake, svartvit flugsnappare, grå flugsnappare, taltrast, sparvhök, duvhök, järpe och större hackspett. Ibland hörs berguven ropa under vårkvällarna. Under vintern kan strömstaren ses knixande i den öppna råken i sjöns västra ände.

Av däggdjur förekommer mård, hare, räv, rådjur och ibland under vintrarna ses också spår från lodjur i reservatet.

Hörnsjöns naturreservat. Foto: Jonas Salmonsson

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Bryta kvistar, fälla eller på något sätt skada levande eller döda träd och buskar samt att gräva upp örter, gräs, mossor och lavar.
 • Medvetet störa djurlivet.
 • Rida.
 • Körs motordrivet fordon, förutom handikappfordon, på därför avsedda stigar utan kommunens tillstånd.
 • Göra upp eld annat än på anvisade platser vid vindskydd.
 • Ställa upp hus- eller släpvagn utan kommunens tillstånd.
 • Bada.
 • Köra båt, paddla kanot, kajak eller andra farkoster i Hörnsjön.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Skidled Skidled
 • Stig Stig
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Torrdass Torrdass

Kontakt

Örnsköldsviks kommun

Telefon 0660-88 000

Fakta

Beslutsår: 1994

Storlek: 64 hektar

Kommun: Örnsköldsvik

Förvaltare: Örnsköldsviks kommun

Skyddsområde: Naturreservat

Tillgänglighet

Vid parkeringen finns ett tillgänglighetsanpassat dass och det går en bred gångväg ner till en grillplats vid sjön. Runt hela sjön går ett elljusspår med pånunderlag.