Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Storsand

- sandstränder och havsbad

Som en skarp kontrast mot det närbelägna, steniga Norrfällsvikens naturreservat ligger Storsand med sina lena och släta sandstränder. Reservatet är ett av den ångermanländska kustens förnämsta havsbad med långgrund sandbotten och mjuka sanddyner. Den västra halvan av stranden är ett naturistbad.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att säkerställa allmänhetens tillgång till badstranden och attmed enkla medel underlätta för allmänhetens besök och friluftsliv. Syftet är även att bevara ett sanddynlandskap med både gles tallskog och öppen sandstrand i befintligt skick. 

Välbesökt badstrand

Reservatet omfattar en av Höga Kustens mest välkända badstränder med långgrund strand och sanddyner med gles tallskog. Sandområdet ligger delvis skyddat i en fördjupning i terrängen som har formen av en trekant, mellan havet och tallskogen. Hällmark med block och klapperfält breder ut sig i östra delen av reservatet.

Kramfors kommun äger servicebyggnaden med toaletter som ligger strax utanför naturreservatet. 

Strandväxter

Floran är rätt ordinär med bland annat strandärt, strandråg, hästskräppa, saltarv samt strandtrav. Den sistnämnda finns i Sverige bara vid Ångermanlands kust. Där kan den på sina håll vara ganska vanlig på grusiga havsstränder och på strandnära klippor och berg. Strandtravsförekomsten öster om badplatsen är en av de rikaste i länet.

Storsands havsbad. Foto: Helene Öhrling

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
 • Tälta eller ställa upp husvagn eller bil.
 • Göra upp eld annat än på angivna platser.
 • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
 • Köra motorfordon inom reservatsområdet.
 • Rida eller cykla i terrängen.
 • Skada mark och block.
 • Medföra hund.
 • Utföra vetenskapliga undersökningar som innebär markering av provytor eller annan åverkan inom reservatet utan länsstyrelsens tillstånd.
 • Använda området för idrotts- eller liknande arrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förEldplats Eldplats

Fakta

Beslutsår: 1969

Storlek: 11 hektar

Kommun: Kramfors

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Världsarv

Hitta hit

Kontakt

Johan Uebel

Enheten Natur i Höga Kusten