Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Tågsjöbrännan

Tallskog med lövföryngring.

Tågsjöbrännan. Foto: Per Sander

I juni 1988 brann ett skogsområde väster om Tågsjön. Brandfältet skyddades som naturreservat och blev ett område för studier av brandberoende insekter.

Branden 1988

Brand har ända fram till modern tid varit ett naturligt inslag i våra skogar och satte tidigare stor prägel på skogslandskapet. Skogsbränder skapar varierade skogar och avsaknaden av bränder idag är ett hot mot många brandberoende växt- och djurarter.

Sommaren 1988 utbröt en brand genom gnistbildning från en skotare. Den spred sig över ett hygge och antände skogen söder om Tågbäcken. 17 hektar skog hann ta eld innan branden stoppades, bland annat mot en myr. Branden fick olika effekt, från hårt brunna områden där hela humustäcket har försvunnit, till ett bäckdrog med sumpskog där branden självdött. Över hälften av de äldre träden dog i branden och av mindre träd upp till sex meters höjd dog nästan alla.

Brandberoende skalbaggar

Fyra brandberoende skalbaggsarter har hittats i reservatet. Bland dem finns den sotsvarta praktbaggen och i gransumpskogen den mycket sällsynta sumpjordlöparen. I sumpskogen har också laven vitpudrad svartspik hittats på granar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på mark och växtlighet till exempel genom att bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd samt att gräva upp eller plocka alla typer av växter.
  • Fånga eller skada djur, även omfattande insamling av insekter.
  • Ta med hund som inte är kopplad.
  • Tälta.
  • Göra upp eld.
  • Köra motordrivet fordon.
  • Plantera in växter eller djur.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 1990

Storlek: 19 hektar

Kommun: Örnsköldsvik

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Reservatet ligger väster om Myckelgensjö och nås via en skogsbilväg efter Junselevägen väster om Västanbäck. Det är inte skyltat från Junselevägen. Från parkeringen vid vägen går en stig. Den är tyvärr är lite knagglig och svår att följa ner till reservatet vid Tågbäcken.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss