Finn-Stenbittjärnbäcken

En skogsbäck med omgivande granskog.

Finn-Stenbittjärnbäcken. Foto: Jonas Salmonsson

Naturreservatet vid Finn-Stenbittjärnbäcken omfattar en 700 meter lång bäckravin samt en bergssluttning norr om bäcken. Bäckravinen klarade sig undan den stora skogbrand som drabbade området år 1889. Initiativet till reservatsbildningen togs av markägaren själv som utan ersättning för framtiden ville undanta denna del av sin fastighet från skogsbruk.

Brandrefugie

Ravinen är en så kallad brandrefugie, alltså en del som klarade sig från en skogsbrand. Skogen består av gammal granskog med inslag av lövträd. På omkullfallna träd i ravinen har mer ovanliga vedsvampar som rosenticka och ullticka påträffats. Här finns även de vanligare arterna granticka och klibbticka. Skogen draperas av garnlav med apothecier (fruktkroppar) vilket är typiskt för en gammal granskog. I nordvästra hörnet närmast Finn-Stenbittjärnen finns en mindre myr samt sumpskog där bävern dämt upp bäcken.

Nordsjöbrännan

Skogen på bergsluttningen norr om bäcken är en gammal lövbränna som brann 1889. I folkmun kalls den för Nordsjöbränna. Skogen domineras av asp samt av tallar som överlevde branden. Många har tydliga brandljud det vill säga övervallade brandskador. På de grova asparna förekommer arter som aspgelélav, skinnlav och småfläckig brosklav. Lövbrännor är rika miljöer även för fågelarter, till exempel hackspettar och sångare.

Den rosafärgade rosentickan på död trädstam.

Rosenticka. Foto: Tomas Rydkvist

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på mark eller växtlighet till exempel genom att gräva eller plocka alla typer av växter.
  • Medvetet störa eller skada djurlivet.
  • Plantera in växter eller djur.
  • Köra fordon utanför befintlig väg.
  • Ta med hund som inte är kopplad.
  • Tälta eller göra upp eld.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 1995

Storlek: 11 hektar

Kommun: Kramfors

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

I Kramfors tar du vägen väster ut mot Forsed. Efter knappt sju kilometer, i Sjöbyn, tar du vägen mot Nästvattnet och Mjövattnet. I byn Mjövattnet fortsätter du på vägen mot Habborn cirka fyra kilometer förbi sjön Storvattnet. Vid Stormyråsen strax efter Långviksbodarna, innan vägen passerar Nordsjöbäcken, finns en parkeringsficka. Koordinater för informationstavla: WGS84 decimal (latitud, longitud) 62.914608, 17.546282.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss