Skallberget

- grottor och utsikt

Skallberget reser sig 260 meter över havet och erbjuder en storslagen utsikt om du följer stigen upp på berget. Här finns dessutom ett unikt grottsystem och djupa skrevor att utforska. Stegar och plattformar underlättar för dig som vill besöka det 230 meter långa grottsystemet. En stuga står öppen för övernattning.

OBS! Skallbergsgrottan (nedgångsskrevan) är avstängd för klättring under sommaren 2021 på grund av säkerhetsbrister. Säkerhetskontroll och reparationer kommer att ske under sommaren. Grottan kan förhoppningsvis öppnas igen för klättring 2022.

Syftet med reservatet

Syftet med naturreservatet är att långsiktigt bevara en geologiskt värdefull naturmiljö och att underlätta för ett friluftsliv i området.

Reservatet förvaltas av Örnsköldsviks kommun som regelbundet inspekterar anordningarna. Meddela gärna kommunen eller länsstyrelsen om du upptäcker brister.

Grottsystemet

Grottorna och skrevorna bildades för 7 000 – 8 000 år sedan då havets vågor slog in mot Skallberget, troligen genom att sten vittrade sönder. Landhöjningen lyfte med tiden grottorna långt ovanför kustlinjen.

Gideåbon Gustav Sjögren utforskade och gjorde grottorna tillgängliga för allmänheten från tidigt 1970-tal genom att förse dem med stegar. Nu har de gamla stegarna ersatts med nya moderna i den så kallade turistleden medan övriga grottor och gångar är utan hjälpmedel.

Trångt och mörkt

Att gå ned i grottorna förutsätter god fysik och att man inte har svårt för att vistas i trånga utrymmen. Pannlampa och hjälm är ett måste och helst också oömma kläder och handskar. Nedgångsskrevan är 70 meter lång, som mest cirka 24 meter djup och ganska smal och trång. När du tagit dig ner igenom denna kommer du ut igen. Då svänger du vänster och fortsätter in i själva grottskrevan. Om du vill avbryta här så kan du istället följa en stig tillbaka.

Inne i grottsystemet är det helt mörkt och bitvis väldigt trångt. Det tar minst en halvtimme att ta sig genom grottsystemet om du gör det i maklig takt. Till slut kommer du upp igen i utgången uppe på berget.

Stegarna i nedgångsskrevan tas upp vintertid så att de inte skadas av is.Det är endast huvudgrottan som är iordningställd för besökare. Den är en av landets längsta och mest lättillgängliga urbergsgrottor. Övriga delar är inte lämpliga att besöka om man inte är kunnig grottforskare och klättrare.

Karta över grottsystemet Pdf, 148.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Stuga och rastplats

Uppe på berget finns en stuga som är öppen för besökare, med möjlighet till övernattning. En cirka 500 meter lång stig leder dit från vägen. Upp till huvudgrottan är det ytterligare cirka en halv kilometer. Nära huvudgrottan finns en rastplats med bänkar och eldstad. En skoterled passerar stugan och bergets utsiktstopp.

Äldre skog

Skogen på Skallberget består framför allt av glest bevuxna hällmarker med äldre, knotiga tallar. I sänkor finns inslag av mer örtrik flora och även äldre granskog. Även områden med större inslag av lövträd förekommer. Inom reservatet har påträffats ett fåtal träd med den hotade laven långskägg.

Vy från Skallberget. Foto: Länsstyrelsen Västernorrland

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar.
 • Genom grävning eller på annat sätt skada mark och block.
 • Uppföra anläggning såsom vindskydd, koja, rastplats, spång, stängsel, ledning, mast eller torn. Förbudet gäller även anläggningar i grottor och skrevor.
 • Göra upp eld annat än på angivna platser.
 • Köra motordrivet fordon annat än på intilliggande befintliga vägar. Förbudet gäller ej snöskoterkörning vintertid längs skoterleden.
 • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift utan länsstyrelsens tillstånd.
 • Använda området för idrottsarrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Rast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Skoterled Skoterled
 • Stig Stig
 • Torrdass Torrdass

Kontakt

Johan Rytterstam

Enheten för skyddad natur

Fakta

Beslutsår: 2012

Storlek: 59 hektar

Kommun: Örnsköldsvik

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat