Skallberget

Skallberget reser sig 260 meter över havet och erbjuder en storslagen utsikt om du följer stigen upp på berget. Här finns dessutom ett unikt grottsystem och djupa skrevor att utforska. Stegar och plattformar underlättar för dig som vill besöka det 230 meter långa grottsystemet. En stuga står öppen för övernattning.

Grottorna

Grottorna och skrevorna bildades för 7 000–8 000 år sedan då havets vågor slog in mot Skallberget, troligen genom att sten vittrade sönder. Landhöjningen lyfte med tiden grottorna långt ovanför kustlinjen. Gideåbon Gustav Sjögren utforskade och gjorde grottorna tillgängliga för allmänheten från tidigt 1970-tal genom att förse dem med stegar.

Idag är de gamla stegarna ersatta med nya moderna längs den så kallade turistleden. Den går genom en djup skreva (Nedgångsskrevan) och huvudgrottan (Skallbergsgrottan). Skallbergsgrottan är en av landets längsta och mest lättillgängliga urbergsgrottor. Övriga grottor i reservatet är inte lämpliga att besöka om man inte är kunnig grottforskare och klättrare.

Reservatet och grottan som är öppen för turister, förvaltas av Örnsköldsviks kommun som regelbundet inspekterar anordningarna. Meddela gärna kommunen eller länsstyrelsen om du upptäcker brister.

Trångt och mörkt

Att gå ned i grottorna förutsätter god fysik och att en inte har svårt för att vistas i trånga utrymmen. Pannlampa och hjälm är ett måste och helst också oömma kläder och handskar. Nedgångsskrevan är 70 meter lång, som mest cirka 24 meter djup och ganska smal och trång. När du tagit dig ner igenom denna kommer du ut igen. Då svänger du vänster och fortsätter in i själva grottskrevan (Skallbergsgrottan). Om du vill avbryta här så kan du istället följa en stig tillbaka.

Inne i grottsystemet är det helt mörkt och bitvis väldigt trångt. Det tar minst en halvtimme att ta sig genom grottskrevan om du gör det i maklig takt. Till slut kommer du ut igen i utgången uppe på berget.

Öppettider 2024

Stegarna i nedgångsskrevan där leden genom Skallbergsgrottan börjar tas upp vintertid, både av säkerhetsskäl och så att de inte förstörs av is.

Öppettiderna brukar vara från ungefär mitten av juni till september, men vi återkommer om mer exakta datum för säsongen 2024.

Länk till karta över Turistleden genom Skallbergsgrottan Pdf, 148.1 kB.

Vandring och övernattning

Det går en vandringsled runt hela reservatet. Ett fint sätt att uppleva området för dig som inte är sugen på att krypa i smala grottgångar. Uppe på berget finns en stuga som är öppen för besökare, med möjlighet till övernattning. Här finns också grillplats och ved.

Nytt är att det har byggts ett vindskydd för övernattning på Skallberget. Det ligger uppe på toppen där det är utsikt åt alla håll. Perfekt läge för att spana på stjärnor och norrsken under vintern.

Besöka på vintern

Kommunen plogar parkeringen vid Skallberget så det går att besöka reservatet på vintern. Tänk dock på att du kan behöva snöskor eftersom det ofta är mycket snö. Vintertid passerar en skoterled stugan och bergets utsiktstopp, så det går även att ta sig hit med skoter eller med skidor längs skoterleden. Stugan är fin att övernatta i även vintertid.

Gammal skog

Skogen på Skallberget består framför allt av glest bevuxna hällmarker med äldre, knotiga tallar. I sänkor finns inslag av mer örtrik flora och även äldre granskog. Även områden med större inslag av lövträd förekommer. Inom reservatet har påträffats ett fåtal träd med den hotade laven långskägg.

Utsikt från Skallberget med hjälmar som hänger på ett stängsel i förgrunden. Foto.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar.
 • Genom grävning eller på annat sätt skada mark och block.
 • Uppföra anläggning såsom vindskydd, koja, rastplats, spång, stängsel, ledning, mast eller torn. Förbudet gäller även anläggningar i grottor och skrevor.
 • Göra upp eld annat än på angivna platser.
 • Köra motordrivet fordon annat än på intilliggande befintliga vägar. Förbudet gäller ej snöskoterkörning vintertid längs skoterleden.
 • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift utan länsstyrelsens tillstånd.
 • Använda området för idrottsarrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förSkoterled Skoterled
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Beslutsår: 2012

Storlek: 59 hektar

Kommun: Örnsköldsvik

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Bil

Reservatet ligger drygt 3 mil norr om Örnsköldsvik i Gideå. 5,5 kilometer norr om Örnsköldsvik svänger du av från E4 mot Arnäs och Gideå. Efter ytterligare 17 kilometer tar du vänster i korsningen vid flygplatsen och fortsätter mot Gideå i cirka 8 kilometer. Därefter följer du skyltning mot Skallbergets reservatsparkering.

Kommunen plogar parkeringen vid Skallberget vintertid.

Buss

Det går även att åka buss hit. Närmaste sökbara hållplats heter Rullnäs. Reservatet ligger 3 kilometer innan (öster om) och det går att kliva av precis vid reservatsparkeringen om du håller koll på mobilen var du är och säger till chauffören i tid. För busstider sök på Din turs webbplats.

Webbplatsen Din tur Länk till annan webbplats.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss