Smitingen-Härnöklubb

- havsbad och tunnelgrottor

Vid Smitingens havsbad utanför Härnösand kan du både njuta av solen och söka dig ut på annorlunda upptäcktsfärder. Här finns inte mindre än fem stora, vackert utsvarvade tunnelgrottor. Det finns en servering vid sandstranden och ett flertal iordningställda grillplatser. Den vid Klubbsjön är anpassad för rörelsehindrade.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att bevara områdets landformer, grottor och olika naturtyper, samt att med enkla medel underlätta för allmänheten att besöka området.

Reservatet är av regeringen antaget som Natura 2000-område enligt art- och habitatdirektivet.

Berg med utsikt och varierad skog

I reservatet ingår havsbadet, Klubbsjön, Härnöklubb och bergen sydväst om Smitingen. 
Här finns huvudsakligen block- och stenstränder samt kuperad bergterräng med i stort sett orörd, gles tallskog. Den högsta punkten är Klubberget som sträcker sig 80 meter över havet. Runt Klubbsjön finns äldre grandominerad skog och i reservatets nordliga delar ingår några områden med yngre tall- och blandskog.

Härnöklubb är en god observationsplats för den som vill studera flyttande sjöfåglar, främst under hösten.

Tunnelgrottor

Tunnelgrottor finns bara i Skandinavien och hälften av landets tunnelgrottor ligger i Ångermanlands kustområde. Den unika samlingen av grottor, grytor och raukar vid Smitingen är bland Sveriges vackraste i sitt slag, väl värda ett eller flera besök.

Hur har då dessa formationer bildats? Den mest accepterade förklaringen är att stenar och grus har satts i rörelse av havsvågorna i sprickor och andra försvagningar i berget. Av landhöjningen har sedan grottorna flyttats upp på torra land. En av grottorna är till hälften under vattnet och slipas fortfarande ut av havets bränningar.

Grottstigen

Grottstigen går ut till grottorna på utsidan av Härnöklubb. Den delar sig till två grottområden. I det södra finns två mycket stora grottor, där det krävs lite klättring för att nå den nedre dubbelgrottan och grottan som ligger i vattnet. I det norra grottområdet vid fyren går stigen ner till den vackraste av två stora grottor vid vattenbrynet. Härifrån kan du fortsätta vandringen runt Klubberget och Klubbsjön eller återvända samma väg (drygt tre kilometer).

Geologistigarna

De två geologistigarna är 2,3 respektive 3,6 kilometer långa och går söderut från Smitingen. Det första du möter är en vackert svarvad rauk i fast urberg. Därefter fortsätter stigen till klapperfältet Borsmalen, där det finns en grotta. Berghällen ovanför klapperfältet är översållad med små grytor och urslipade gropar. Märkligt formade raukar, som ser ut som liggande sälar och urtidsmonster, och en grottnisch kan du se här.

Strandtrav och glanstagel- finns bara i Ångermanland

I klippskrevor mot havet växer den för regionen speciella strandtraven. Strandtrav är den enda svenska kärlväxt som bara finns i Ångermanland. Här förekommer den längs kusten från Häggdånger till Skags udde. Klibbal, som är ett mindre vanligt trädslag i regionen, finns längs Klubbsjöns norra strand och vid Bastuhamn i Gånsviken.

En ovanlig lavart som heter glanstagel finns inom naturreservatet, bland annat högst uppe på Klubberget. Den växer direkt på marken på platser som har ett näst intill arktiskt mikroklimat. Det är exponerade klipptoppar som blåses fria från snö på vintern. Glanstagel är en så kallad istidsrelikt som sannolikt har funnits kvar i Höga Kusten-området sedan förra istiden. De enda kända platserna för glanstagel i landet finns på Härnön och Hemsön.

Eftersom varje förekomst av glanstagel endast hyser ett litet antal bålar är arten mycket sårbar. Glanstagel är klassad som starkt hotad i Sverige. I Västernorrlands län har vi ett särskilt ansvar för att skydda arten eftersom den bara finns här.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att: 

 • Använda motorbåt eller annan motordriven farkost i Klubbsjön.
 • Köra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar och platser.
 • Rida.
 • Tälta utan naturvårdförvaltarens tillstånd.
 • Elda direkt på berghällar, i grottor, grytor eller på sandstranden.

Den tillgänglighetsanpassade rastplatsen vid Klubbsjön. Foto: John Granbo

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Eldplats Eldplats
 • Fiske Fiske
 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Rastplats Rastplats
 • Servering Servering
 • Stig Stig
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Torrdass Torrdass

Kontakt

John Granbo

Enheten för skyddad natur

Fakta

Beslutsår: 1988

Storlek: 258 hektar

Kommun: Härnösand

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000 (större delen)

Tillgänglighet

Från den övre delen av parkeringen kan du följa vägen in mellan husen och sedan ta höger. Då kommer du till den tillgänglighetsanpassade gångvägen som går ut till rastplatsen vid Klubbsjön. Först är det grusad gångbana och sedan träramp. Vid Klubbsjön finns dass, grillplats och vindskydd som alla är tillgänglighetsanpassade.