Risk för skogsbrand i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Nordingrå

Vacker utsikt med kaffepanna i förgrunden.

Utsikt från Stortorget ovanför Mannaminne.

Nordingrå är i lagens mening inget vanligt naturreservat. Området har ett skydd som naturvårdsområde som reglerar uppförande och ombyggnation av byggnader. Vid införandet av miljöbalken 1999 övergick benämningen automatiskt till naturreservat trots att föreskrifterna inte handlar om naturvård.

Inget vanligt naturreservat

1970 förordnade länsstyrelsen om ett landskapsbildskydd för vissa land- och vattenområden i Nordingrå. 1983 beslutade länsstyrelsen att ändra skyddet till ett naturvårdsområde, en skyddsform som mellan 1975 och 1999 fanns i dåvarande naturvårdslagen. Vid införandet av miljöbalken 1999 meddelades att naturvårdsområden vid tillämpningen av miljöbalken ska anses som naturreservat.

Det är bakgrunden till att det på många kartor står Nordingrå naturreservat längs kusten på stora delar av Nordingrå socken. I föreskrifterna för området anges att det krävs kommunens tillstånd att uppföra ny byggnad, eller att ändra på befintlig, på ett sätt som påverkar byggnadens förhållande till landskapsbilden. Syftet med det ursprungliga landskapsbildskyddet var att bevara just landskapsbilden och tillhörande byggnader. Det är därmed inte ett naturreservat i vanlig mening, eftersom det inte är naturvärdena som har skyddats och skyddsstatusen är betydligt lägre än vad som normalt gäller för ett naturreservat. Faktum är att dagens utökade strandskydd ger hårdare restriktioner för markägare än själva naturvårdsområdet.

Vanliga frågor om Nordingrå naturreservat

Fråga: Är det samma regler kring tältning och eldning som i andra reservat?

Svar: Vilka regler som gäller i ett naturreservat framgår av reservatsföreskrifterna och är olika för varje naturreservat. I Nordingrå naturreservats föreskrifter finns inget som reglerar friluftslivet. Det innebär att det är vanlig allemansrätt som gäller, precis som i vilken skog som helst.

Fråga: Reglerar detta naturreservat skogsbruk?

Svar: Nej, skogsbruk regleras inte i föreskrifterna för detta område. Det innebär att det är skogsvårdslagen och andra allmänna bestämmelser som gäller.

Fråga: Hur får jag tillstånd att bygga ny eller ändra befintlig byggnad i området?

Svar: Ta kontakt med Kramfors kommun. Det är de som ger tillstånd till detta och de kan också svara på när du behöver tillstånd och inte.

En kvinna njuter av utsikten från berget.

Utsikt från Själandsklinten.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

  • Eftersom Nordingrå naturreservat inte är bildat i naturvårdande syfte, gäller vanlig allemansrätt och markägares rättigheter i området.
  • I föreskrifterna för området anges att det krävs kommunens tillstånd att uppföra ny byggnad, eller att ändra på befintlig, på ett sätt som påverkar byggnadens förhållande till landskapsbilden.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 1983

Storlek: 7 501 hektar

Kommun: Kramfors

Skyddsområde: Naturvårdsområde med landskapsbildskydd, Världsarv

Hitta hit

Nordingrå naturreservat sträcker sig längs en stor del av kusten runt Nordingrå. Det går att nå på många olika ställen, men eftersom det inte är något vanligt naturreservat finns inga gränsmarkeringar eller informationsskyltar.

Kontakt

Torbjörn Engberg

Enhetschef, Natur i Höga Kusten

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss