Höga temperaturer i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Haverö strömmar

Vid älven Ljungans utlopp ur Kyrksjön ligger Haverö strömmar. Här delar sig älven i tre strömmar. Dessa har höga biologiska skyddsvärden då fritt strömmande vatten idag är en sällsynt naturtyp. Inom reservatet finns stigar och rastplats. Sommartid kan kaféet vara öppet.

Besöka reservatet

I naturreservatet Haverö strömmar kan du som besökare vandra runt, fiska, grilla vid någon av vindskydden eller besöka de gamla byggnaderna.

Fiske i forsen

Norrströmmen är strömsträckans huvudfåra med ett rikligt vattenflöde. Denna strömfåra är ofta besökt av fritidsfiskare som fiskar harr och öring. Fisket ingår i Haverö fiskevårdsområde och det krävs fiskekort för att få fiska.

Kulturhistoria och kafé

I Sörströmmen, eller Kvarnströmmen som den också kallas, finns ett restaurerat fiskehus från början av 1900-talet. Det tillhörde ursprungligen Haverö prästboställe men fisket drevs senare vidare på arrende fram till mitten av 1940-talet. Intill dammen ligger en kvarn, Strömnäskvarnen, byggd 1854 som även den drevs fram till mitten av 1940. Kvarnen är restaurerad och även den gamla mjölnarbostaden intill. I den gamla mjölnarstugan finns ett kafé under sommaren.

Vandringsled

Runt ön Haverö går en vandringsled i skogen. Det är en spännande runda som slingrar sig fram mellan träden över stenar och rötter. Rundan passerar ett vindskydd med eldstad.

Öar med kulturspår

Mellan älvarmarna ligger öarna Kvisselön och Haverön. De är via broar och en sentida vägbank förbundna med varandra. På Haverön växer mest tallskog. Här finns ett flertal fångstgropar som vittnar om en forntida jägarkultur. Dessa användes för att fånga ren och älg och är en jaktmetod som användes i Sverige fram till slutet av 1800-talet. Sentida lämningar från flottningsepoken förekommer också här, bland annat i form av bomlänsar.

På Kvisselön växer granskog,  grövre björk och storvuxna olvonbuskar. Här kan du även hitta växtarter som liljekonvalj, vitpyrola, bergslok, vitmåra och kråkkköver. De tre strömmarna mynnar efter några hundra meter i sjön Medingen. Där ligger de två öarna Storholmen och Mångsholmen. På Storholmen växer mycket tall och här finns en inhägnad mark med två lador och en äldre timmerstuga från flottningsepoken. Längre österut vid Kölsillre ingår bland annat öarna Killingön och Storön.

Flodkräftor och andra vattendjur

Tidigare var älvsträckan känd för sina flodkräftor som fanns i riklig mängd med norrländska mått. År 2000 inträffade en oförklarlig massdöd av kräftor. Nu försöker man bygga upp kräftbeståndet igen. En annan skyddsvärd art är flodpärlmusslan. Den finns noterad i Kölsillresträckan av älven. Bottenfaunan är i övrigt artrik med många nattsländor och dagsländor. Andra djur som finns i reservatet är bäver och mink. Under vintern kan du också få syn på utter som letar mat i strömmarna och fågeln strömstare som övervintrar i området.

Foto över ett forsande vatten omgivet av försommargrönska. På andra sidan vattnet ligger några gamla byggnader.

Forsen med kvarnen och mjölnarbostaden. Foto: Johanna Öhrling

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Störa djurlivet.
 • Samla in ryggradslösa djur.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch och liknande anordningar.
 • Anordna friluftsarrangemang som kan skada växt- och djurliv.
 • Göra vetenskapliga undersökningar utan länsstyrelsens och berörd markägares tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Beslutsår: 1991 samt tilläggsbeslut 2019

Storlek: 485 hektar

Kommun: Ånge

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Bil

Från Ånge kör du väg 83 till Östavall och tar av på väg 315 mot Rätansbyn. Det är skyltat ner mot reservatet mellan Kölsillre och Haverö. Här ligger den norra parkeringen till reservatet. Det finns även en parkering på södra sidan.

Buss

Det går även att åka buss hit. Då söker du på hållplatsen Kvisselbäcken som ligger nära där vägen till parkeringen går ner. För busstider sök på Din turs webbplats.

Webbplatsen Din Tur Länk till annan webbplats.

Besöka på vintern

Den norra parkeringen snöröjs vintertid. Tänk dock på att gångvägen vidare in i reservatet inte snöröjs så det kan vara halt eller mycket snö under vintern.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss