Granvågsniporna

Här kan du vandra på häftiga nipor eller grilla vid den mysiga rastplatsen precis vid älven. I Granvågsniporna naturreservat reser sig tre kullar (nipor) som mäktiga vaktposter vid Ångermanälven. Det är en av de finaste delarna av Ådalen. I reservatet finns lättgångna vandringsstigar, rastplatser, raststuga och tillgänglighetsanpassat dass.

Vandringsled och rastplats

I reservatet finns flera vandringsrundor runt och upp på niporna. Det finns både enkla stigar och lite mer krävande stigar med brant terräng och trappor. Den längre vandringsleden Nipleden går rakt igenom reservatet längs älven. Nipleden är cirka två mil lång och börjar och slutar i Sollefteå.

På udden 300 meter från parkeringen ligger de gamla fiskestugorna. En av dem är öppen som raststuga. Här finns också eldstäder och bänkbord. I södra delen av reservatet, nära foten av Rödskäggnipan, finns en annan vackert belägen eldstad.

Tillgänglighet

Från parkeringen går en bred, grusad gångväg cirka 300 meter ut till raststugan. Här finns tillgänglighetsanpassad grillplats och rastbord med utskjutande skiva för rullstol. Raststugan går i nuläget inte att ta sig in i med rullstol pga trappsteg. Ett torrdass med vissa tillgänglighetsanpassningar hittas nära leden mellan parkeringen och stugan.

Gamla fiskestugor

Bönderna i Västergranvåg fiskade med not. Det är en typ av nät som användes vid fiske i strömmande vatten. De timrade stugorna användes för övernattning och förvaring av lax och not. Man drog not varannan timme dygnet runt under alla dagar den tid då laxen vandrade förbi. Numera stoppas laxen vid Sollefteå kraftverk och strömmarna är överdämda. Stugorna har rustats upp för att påminna om hur viktigt älvfisket har varit i vår historia.

Niplandskapet

Nipkullarna i Granvåg har fått sin form av att Ångermanälven och Faxälven ändrat lopp flera gånger och strömmat på båda sidorna om dem. De båda älvarna har format kullarna med deras branta sandbankar och slätten mellan dem. Sandbankar som är uppbyggda av sand och en finkornig jord brukar också kallas för nipor. På kullarna växer tallskog och nedanför breder jordbruksmarken ut sig.

Svalnipan och Rödskägget är två exempel på där du kan se de olika jordlagren. De har grusåsen som gemensam kärna. De varviga avlagringarna kan studeras i Svalnipans norrstup och Rödskäggets sydnipa. Backsvalorna bygger sina bon i de branta nipväggarna och det har gett Svalnipan dess namn.

Nipornas växter

De branta och sandiga nipsluttningarna har en vegetation som är anpassad till att klara torka. Många nipor har tidigare använts för bete och slåtter. Senare har de ofta växt igen med lövskog i sluttningarna och tallskog i övre delarna. I sydvända och öppna nipor finns växter som är anpassade till värme och torka. I Granvågsniporna har den ovanliga åsstarren påträffats i gles gammal tallskog och vid norra nipfoten.

Så bildades niporna

Under tiden när inlandsisen smälte flyttade sig iskanten allt längre inåt Ångermanälvens dalgång. För cirka 9 000 år sedan låg den i Sollefteåtrakten och dalgången utanför var en havsvik. Smältvattnet från tunnlar under isen förde med sig sten och grus och bildade en grusås där isen rann ut i havet. Finkornigt slam fördes längre ut i havsviken.

Inlandsisen smälte snabbt. Knappt 200 år senare låg iskanten på landbacken ett stycke innanför Junsele. Den kraftiga landhöjningen medförde att havsviken blev mindre och mindre och Isälven började rinna ut allt närmare Granvåg vilket man kan se på de olika lagren av jord i niporna. Till sist bildades en förgrenad flodmynning när älven rann ut i havet vid Granvåg.

Foto av en liten timrad stuga på en udde nära älven omgiven av höga björkar.

En av de gamla fiskestugorna vid älven är idag en öppen raststuga. Foto: Johanna Öhrling

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Köra motordrivet fordon annat än på avsedda vägar.
 • Parkera motordrivet fordon annat än på anvisade platser.
 • Tälta eller ställa upp husvagn.
 • Göra upp eld annat än på anvisade platser.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 1975

Storlek: 30 hektar

Kommun: Sollefteå

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Bil

Från Sollefteå åker du väg 87 mot Långsele, tar sedan av på vägen mot Österåsen. Kör förbi byn Västgranvåg. Strax innan du kommer till Faxälven ligger reservatet på höger sida och du kan svänga av ner mot parkeringen.

Buss

Bussar mellan Sollefteå och hållplatsen Österåsen passerar på vägen förbi Granvågsniporna. Det är ingen utsatt hållplats, men det ska gå bra att hoppa av längs vägen vid infarten till reservatet om du säger till chauffören. Hitta busstider på:

Din Tur Länk till annan webbplats.

Besöka på vintern

Reservatsparkeringen snöröjs vintertid. Tänk på att du kan behöva skidor eller snöskor för att röra dig runt i reservatet när det är mycket snö.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss