Meåforsen

Meåforsen är den sista forssträckan i Faxälven som inte är utbyggd för vattenkraft. Det gör den värdefull för många växter och djur. I reservatet finns populära fiskeplatser, rastplatser och en öppen övernattningsstuga.

Friluftsliv och sportfiske

Reservatet har stor betydelse för friluftslivet och sportfisket. Framförallt är harrfisket intressant där du kan få harrar i storleksklassen 0,3-1 kilo, men du kan även fånga någon öring. Älvsträckan ingår i Meåforsens fiskevårdsområde och fiskekort erfordras. Mer om detta finner du på webbplatserna iFiske och Fiskekartan.se.

Webbplatsen iFiske Meåforsens FVOF Länk till annan webbplats.

Webbplatsen Fiskekartan Länk till annan webbplats.

Meåforsen är också ett utmärkt och spännande vattendrag för att paddla kanot och ett i övrigt intressant område för den friluftsintresserade. Stigar, rastplatser och vindskydd finns på ett flera ställen längs älvsträckan.

Övernattningsstuga

Det finns en övernattningsstuga med åtta sängplatser och kamin som står öppen året runt för besökare i reservatet.

Foto av ett vattendrag med skog på sidorna.

Meåforsen är ett vackert vattendrag och är känt för det fina harrfisket. Foto: John Granbo

Artrik vegetation

Längs älven finns många strandväxter som är typiska för en oreglerad älv. På Gideåns strandängar förekommer också en intressant flora som tyder på lång hävd, det vill säga att strandängarna använts för bete och slåtter under lång tid. Floran i reservatet är artrik med bland annat ryltåg och skogsrör. Här har också den sällsynta svampen tulpanskål påträffats.

Livet i vattnet

Insektslivet i vattnet är rikt bland annat på skalbaggssidan med två sällsynta arter Haliplus heydeni och Helophorus grandis. Här finns även många arter av dagsländor och en bottenfaunan typisk för en opåverkad älvsträcka. I Gideåns anslutande raningsmarker finns ett rikt insektsliv.

Meåforsen hyser ett bestånd av storvuxen strömstationär harr som är värdefull. Även öring finns men den stammen är påverkad av fiskutsättningar. Utter ses regelbundet.

Istidsbildningar

I älvomgivningen ses tydliga glacial och postglaciala bildningar. Ett exempel är Faxälvsåsen, en rullstensås som följer älven från Ramsele till Helgumsjön. Den bildades under inlandsisens avsmältning för cirka 9 000 år sedan.

Längs älven finns också svallgrusbildningar och nipor och raviner som fortfarande skulpteras i pågående processer. Den strömmande älven har även en direkt betydelse för den fortsatta deltabildning nedströms i Helgumsjön.

Kultur

Området längs älven uppvisar också tydliga kulturvärden med bland annat ett flertal fångstgropar, lämningar från flottningsepoken samt stenkisterester från ett gammalt sågverk. Strandängarna har tidigare använts för bete eller slåtter.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Ställa upp motorfordon eller husvagn på annat än särskilt anvisad plats
 • Anordna arrangemang eller aktiviteter av större omfattning, som kan verka störande på miljön eller andra besökare i reservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Beslutsår: 1993

Storlek: 55 hektar

Kommun: Sollefteå

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Bil

Reservatet ligger längs Faxälven mellan Helgum och Edsele. Den nordöstra delen av reservatet (där stugan ligger) når du om du kör längs väg 331. Reservatsparkeringen ligger längs vägen 3 kilometer nordväst om Ärtrik.

Buss

Det går även att åka buss hit. Närmaste sökbara hållplats heter Ytterås, men det ska gå att hoppa av precis vid reservatsparkeringen om du håller koll på var du är på mobilen och säger till chauffören i tid. För busstider sök på Din turs webbplats.

Webbplatsen Din Tur Länk till annan webbplats.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss