Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Meåforsen

- Faxälvens sista fors

Meåforsen är den sista kvarvarande forssträckan i Faxälven som inte är utbyggd för vattenkraft. Den utgör en unik och värdefull restbiotop av älvarnas naturliga strömfauna och flora. Här finns populära fiskeplatser och en öppen övernattningsstuga.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att skydda den sista outbyggda älvforssträckan i Ångermanälvens, Faxälvens och Fjällsjöälvens vattensystem. Vidare att skydda en unik och värdefull restbiotop av älvarnas naturliga strömfauna och flora där den strömstationära harren utgör en viktig genbank och där sällsynta insekter och utter förekommer.

Skyddet avser en 1,8 kilometer lång sträcka av älven, mellan Edsele kraftverk och Helgumssjön, med angränsande landområden samt Gideåns nedre lopp och mynningsområde med strandområden på vardera sidan.

Friluftsliv och sportfiske

Reservatet har stor betydelse för friluftslivet och sportfisket. Framförallt är harrfisket intressant där du kan få harrar i storleksklassen 0,3-1 kilo, men du kan även fånga någon öring. Älvsträckan ingår i Meåforsens fiskevårdsområde och fiskekort erfordras. Mer om detta finner du på Sollefteå kommuns webbplats och på webbplatsen Fiskekartan.se:

Fiskekort och fiskevårdsområden (Sollefteå kommuns webbplats) Länk till annan webbplats.

Fiskekartan Länk till annan webbplats.

Meåforsen är också ett utmärkt och spännande vattendrag för att paddla kanot och ett i övrigt intressant område för den friluftsintresserade. Stigar, rastplatser, vindskydd med mera finnas på ett flertal ställen längs älvsträckan.

Lyckat harrfiske i Meåforsen. Foto: Johan Rytterstam

Artrik vegetation

Längs älven uppvisas en zonering i strandväxtsamhällena som är typisk för en oreglerad älv. På Gideåns strandängar förekommer också en intressant flora som tyder på lång hävd. Floran i reservatet är artrik med bland annat ryltåg och skogsrör. Här har också den sällsynta svampen tulpanskål påträffats.

Livet i vattnet

Insektslivet i vattnet är rikt bland annat på skalbaggssidan med två sällsynta arter Haliplus heydeni och Helophorus grandis. Även artsammansättningen av dagsländor betraktas som rik och speglar bottenfaunan för en opåverkad älvsträcka. Till detta kommer det rika insektslivet i Gideåns anslutande raningsmarker.

Meåforsen hyser ett bestånd av storvuxen strömstationär harr som är värdefull. Även öring finns men den stammen är påverkad av fiskutsättningar. Utter ses regelbundet.

Istidsbildningar

I älvomgivningen ses tydliga glacial och postglaciala bildningar. Ett exempel är Faxälvsåsen, en rullstensås som följer älven från Ramsele till Helgumsjön. Den bildades under inlandsisens avsmältning för cirka 9 000 år sedan.

Längs älven finns också svallgrusbildningar och nipor och raviner som fortfarande skulpteras i pågående processer. Den strömmande älven har även en direkt betydelse för den fortsatta deltabildning nedströms i Helgumsjön.

Kultur

Området längs älven uppvisar också tydliga kulturvärden med bland annat ett flertal fångstgropar, lämningar från flottningsepoken samt stenkisterester från ett gammalt sågverk. Strandängarna har tidigare använts för bete eller slåtter.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Ställa upp motorfordon eller husvagn på annat än särskilt anvisad plats
 • Anordna arrangemang eller aktiviteter av större omfattning, som kan verka störande på miljön eller andra besökare i reservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Beslutsår: 1993

Storlek: 55 hektar

Kommun: Sollefteå

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Övernattningsstuga

Stugan med åtta sängplatser och kamin står öppen för besökare i reservatet.

Kontakt

John Granbo

Enheten för skyddad natur