Höga flöden i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Norra stadsberget

Norra Stadsberget är ett välbesökt stadsnära naturområde i Sundsvall. Här finns friluftsmuseum, kaféer och en mängd stigar och motionsspår. Berget och det lättillgängliga skogsområdet har en spännande och varierad flora. Området är skyddat som kommunalt naturreservat.

Populärt utflyktsmål

Norra berget är ett populärt besöksmål, speciellt på somrarna. Här finns ett fint friluftsmuseum, lekpark och flera kaféer. Mer om öppettider och aktiviteter i och runt friluftsmuseumet hittar du på Sundsvalls kommuns webbplats.

Webbplats Norra bergets friluftsområde Länk till annan webbplats.

Skogarna och bergbranterna runt friluftsmuseumet är ett spännande friluftsområde. Här finns ett nät av gångstigar som slingrar sig över berget och på flera ställen erbjuds en fin utsikt över staden och omgivande landskap. Många av gångvägarna runt friluftsmuseumet och vid utsikten går bra att gå med barnvagn och rullstol.

Berget används också av skolor för sin naturpedagogiska verksamhet där bland annat friluftsmuseet och sydväxtberget med sitt intressanta växt- och djurliv besöks. Många plockar bär och svamp i området. Norra Stadsberget är även ett viktigt område för orienteringsaktiviteter.

Sydväxtberg och brandspår

För många arter är den varmare miljön i den branta sydsluttningen mycket gynnsam. Här växer ädellövträd som ek, alm, ask, lind och lönn. Tidigt på våren blommar den sällsynta bergviolen och senare går det att hitta arter som hässleklocka, getrams, skuggviol och rockentrav.

Det finns flera skogstyper runt om på berget. Tall är det dominerande trädslaget i området. Den hällmark som finns på berget har många gamla tallar och tecken på brandpåverkan (så kallade brandljud). Även grandominerade skogar av naturskogskaraktär finns i rasbranter och sänkor.

Historisk markanvändning

Norra Stadsberget har brukats av människor för olika ändamål ända sedan det först stack upp som ett skär ur havet. De tidigaste tecknen av mänsklig aktivitet är gravplatser i stenrösen från bronsåldern (1 800–500 f.Kr.). Andra tidiga tecken är äldre tiders samers läger för jakt och fiske.

Foto av en utsikt från berget med en stolpe där det sitter en reservatsskylt i förgrunden.

Fin utsikt från Norra Stadsberget ner mot Sundsvall. Foto: Johanna Öhrling

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet. Men tänk på att det inte är tillåtet utan ansvarig förvaltares tillstånd att:

 • Fälla, bryta kvistar, ta näver eller på annat sätt skada eller döda stående träd och buskar.
 • Samla in mossor, svampar (utöver matsvamp för hemmabruk), lavar, hasselnötter och död ved.
 • Genom grävning eller på annat sätt skada mark och block.
 • Köra motordrivet fordon, annat än på Gustav Adolfsvägen samt angränsande parkeringar.
 • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, snitsling av bana, fågelholk, matnings- eller andra anordningar samt göra inskrift.
 • Göra upp eld annat än på särskilt angivna platser.
 • Vidta åtgärder eller aktiviteter som kan verka störande på djur- och växtlivet eller ger markskador.
 • Utföra vetenskapliga undersökningar som innebär åverkan inom reservatet.
 • Anordna organiserade arrangemang, evenemang eller tävlingar inom Friluftsmuseets område (skötselområde 4).
 • Anordna organiserade arrangemang, evenemang eller tävlingar med fler än 100 personer i området runt Friluftsmuseet (skötselområde 3).
 • Rasta hundar som inte är kopplade (gäller året runt).

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förServering Servering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet

Fakta

Beslutsår: 2014

Storlek: 140 hektar

Kommun: Sundsvall

Förvaltare: Sundsvalls kommun

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Bil

Reservatet ligger nära centrala Sundsvall, på berget norr om stadskärnan. Du som åker hit i bil kan följa vägskyltning från centrum. Det finns två stora parkeringar.

Buss

Stadsbussar går flera gånger dagligen till hållplats Norra berget, men tänk på att många av turerna behöver förbokas innan via telefon. För busstider sök på Din turs webbplats.

Webbplats Din Tur Länk till annan webbplats.

Besöka på vintern

Båda parkeringarna snöröjs av kommunen vintertid och du kommer även hit med buss under vintern. Tänk på att du kan behöva snöskor för att vandra längs stigarna i reservatet om det är mycket snö.

Kontakt

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss