Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Villmyran

Foto av en granskog där solen lyser in mellan stammarna.

Villmyrans naturreservat. Foto: Jonas Salmonsson

Denna örtrika mossiga granskogsmiljö ligger i anslutning till myren Villmyran. I den skuggande granskogens svalka, bland blåsippsblad, linnea och harsyra, kan du möta den gracila skogsfrun och andra rara orkidéer.

Många olika orkidéer

I Villmyrans naturreservat växer många av de orkidéarter som kan hittas i Höga Kusten-området. Orsaken till den rika floran kan vara att jorden innehåller kalk från en så kallad skalgrusbank. Det är en anhopning av skal och skalfragment uppblandat med sand och grus i varierande mängder. Skalbankarna bildades i forntida havsmiljöer.

Skogsfrun förekommer rikligt men antalet varierar från år till år. Skogsfrun blommar som regel i början av augusti. I den örtrika skogen finns även till exempel nattviol, skogsnycklar, spindelblomster, grönkulla, knärot och korallrot. 

Besök gärna Villmyran men gör det varsamt så att inte dess orkidéer försvinner. Det finns en markerad stig, följ den så riskerar du inte att trampa ner några känsliga växter.

Andra växter i reservatet

Vegetationen är artrik även i övrigt och här finns många örter som har en sydlig utbredning i landet. Det är till exempel skogssallat, skogsvicker och stor blåklocka. Tidigast i maj blommar tibast och blåsippa. Strax väster om reservatet har du Villmyran som är ett medelrikkärr där det bland annat förekommer ängsnycklar, myggblomster, tvåblad, brunag, knaggelstarr och tätört.

Foto av vita blommor.

Nattviolen blommar i juni. Foto: Helene Öhrling

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, ta frö och att skada vegetationen i övrigt, till exempel genom att gräva upp eller plocka örter, gräs, mossor eller lavar.
  • Köra motordrivet fordon.
  • Tälta eller göra upp eld.
  • Anordna orienteringskontroller eller snitslade spår.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Beslutsår: 1974

Storlek: 5,3 hektar

Kommun: Kramfors

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000, Världsarv

Hitta hit

Villmyran ligger längst ut på Mjällomshalvön. Skyltning finns från E4 mot Norrfällsviken. Strax före Norrfällsviken finns skylt in till vänster på en skogsbilväg.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss