Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Målstaallmänningen

Målstaallmänningens skog nyttjades för skogsbruk fram till 1950-talet men har därefter till större delen stått orörd. Det stora skogsområdet är ett kommunalt naturreservat. Här finns finns stigar att vandra på samt raststuga och vindskydd vid tjärnarna. Fisket är fritt i de tjärnar som ingår i reservatet.

Småkuperad terräng

Målstaallmänningen är ett småkuperat skogsområde med ett band av vackra skogstjärnar. Högsta punkten är Orrhällan på 365 meters höjd över havet. Terrängen är på sina ställen brant och bitvis också blockig. Inom reservatet finns nästan 30 hektar med myrmarker.

Brandpåverkad skog

Större delen av området har grandominerad skog som är av olika ålder. Inslaget av gamla lövträd, främst asp och björk, är bitvis ganska stort. I öster finns mer talldominerade delar. Skogen i reservatet bär spår av bränder som dragit över området, den senaste för drygt 100 år sedan. Förekomsten av död ved som omkullfallna träd (lågor) är relativt sparsam men finns i vissa delar.

Tickor, lavar och orkidéer

Inom reservatet finns svampar som nordlig anisticka, ullticka, tallticka, stor aspticka, rosenticka och doftskinn. Här finns även lavar som aspgelelav, violettgrå tagellav, korallblylav och aspgelelav. I fuktigare partier av skogen kan man hitta orkidéer som spindelblomster, Jungfru Marie nycklar och korallrot.

Fågelliv

Hackspettar trivs i området. Större hackspett, mindre hackspett, tretåig hackspett samt spillkråka är noterade. Tjäder är inte heller ovanlig i Målstaallmänningen.

En av tjärnarna i Målstaallmänningen. Foto: Helene Öhrling

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på mark och växtlighet till exempel genom att gräva upp växter, bryta kvistar, fälla träd eller på annat sätt skada träd och buskar.
  • Göra upp eld annat än på anvisad plats.
  • Vidta åtgärder som kan verka störande på djurlivet.
  • Köra motordrivet fordon annat än på anvisade leder.
  • Använda området för idrottsarrangemang utan kommunens tillstånd.
  • Utföra vetenskapliga undersökningar utan kommunens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Beslutsår: 2005

Storlek: 269 hektar

Kommun: Sundsvall

Förvaltare: Sundsvalls kommun

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Från Matfors tar du vägen över Rännö mot Vigge. Efter drygt en mil, svänger du höger in på en skogsbilväg och efter ytterligare fyra kilometer höger igen.

Kontakt

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss