Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Högklinten

Det 281 meter höga berget Högklinten är en fantastisk plats att se och uppleva världsarvet Höga Kusten på. Härifrån har du milsvid utsikt, från Örnsköldsvik i norr till Härnösand i söder. Vid klart väder framträder högsta kustlinjen tydligt på bergshorisonten i norr och väster.

Vandringsled på toppen

Från parkeringen kan du antingen följa den bommade vägen upp på toppen eller en stig som är kortare men brantare. Den går över kuperade hällmarker och passerar en av de stora klapperfälten. Denna stig är en del av den långa Världsarvsleden.

Uppe på toppen finns en vandringsrunda med fina utsikter och några rastplatser. Det finns också en avstickare ner till grottorna.

Du som vill göra en längre vandringstur kan fortsätta på Världsarvsleden till Sandtjärnen och sedan hålla vänster ner mot Mjällomsviken. På så vis kommer du tillbaka mot parkeringen. Det är en fin runda i blandad terräng.

Landhöjning och hav formade berget

Hela naturreservatet är starkt påverkat av havets krafter efter senaste istiden. När isen började smälta var landet så nedtryckt att havet låg över 250 meter högre än det gör idag. Då sköljdes klipporna rena av vågor och skapade den ganska karga och jordfattiga miljö som finns på berget idag. Här trivs främst tallar. Vissa växer så längsamt att de nästan liknar bonsaiträd. I vissa skrevor och sänkor har jord ansamlats. Här kan andra träd som gran, björk och asp växa. Havets krafter skapade också klapperfält och grottor.

Klapperfält

Högklintens syd- och ostsluttningar har varit mycket exponerade för havets krafter. Här finns flera stora klapperfält som har bildats genom vågornas svallning mot vad som längre tillbaka i tiden varit havsstränder. Landhöjningen har sedan gjort att vi idag hittar dem högt ovan dagens havsnivå. Många av klapperfälten har tydliga strandvallar, en gång i tiden formade av havet.

Klapperfälten bildades under Östersjöns alla stadier efter den senaste istiden. De över 25 meter har formats av Littorinahavet, över 150 meter av Ancylussjön och över 250 meter av Yoldiahavet. Exempel på det senare finns 300 meter söder om toppen, knappt 260 meter över havet. Det räknas som ett av världens högst belägna klapperfält. Att det ligger så högt betyder att det har bildats långt tillbaka i tiden, uppskattningsvis för mer än 9 000 år sedan.

Drakgrottan och Stora grottsalen

Fler geologiskt intressanta formationer påträffas i bergets nordbrant där det finns ett tiotal urbergsgrottor. Däribland Drakgrottan knappt 100 meter väster om bergets topp och Stora grottsalen drygt 500 meter längre österut. Den senare är sannolikt en av landets största grottsalar sett till golv-takarealen, som här är närmare 600 kvadratmeter. Du ska dock vara medveten om att takhöjden i denna grottsal endast uppgår till någon halvmeter. Besök sker på egen risk!

Nordingrågranit

Högklinten består till största delen av rosa nordingrågranit, som är en typ av rapakivigranit. Att klapperfälten mestadels utgörs av just nordingrågranit, och att blocken och stenarna ofta är relativt kantiga, visar att materialet endast har transporterats korta sträckor av inlandsisen och sannolikt har sitt ursprung på berget.

Foto av två personer som sitter på en klippa och tittar på en utsikt.

Utsikt från Högklinten. Foto: Erik Engelro

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
 • Samla in mossor, lavar eller svampar med undantag för matsvampar som får plockas för husbehov.
 • Genom grävning eller på annat sätt skada mark och block.
 • Samla in eller föra bort ryggradslösa djur.
 • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
 • Köra motordrivet fordon annat än på befintliga vägar. Förbudet gäller ej skoterkörning vintertid på markerad skoterled.
 • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift utan länsstyrelsens tillstånd.
 • Utföra vetenskapliga undersökningar som innebär markering av provytor eller annan åverkan inom reservatet utan länsstyrelsens och markägarens tillstånd.
 • Använda området för idrottsarrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2008

Storlek: 78 hektar

Kommun: Kramfors

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Världsarv

Hitta hit

Bil

Kör du från Nordingrå mot Mjällom så svänger du av åt vänster en knapp kilometer före affären i centrala Mjällom. Efter cirka 400 meter svänger du vänster igen. Du når ett då sandtag som fungerar som parkering. Vägen upp till toppen är bommad så nu fortsätter du till fots. Det är nästan 2 kilometer att gå och ganska brant uppför.

Buss

Det går även att åka buss till Mjällom. För busstider, sök på Din turs webbplats:

Din Tur Länk till annan webbplats.

Därifrån kan du följa Världsarvsleden upp till Högklinten. Det är cirka 3 kilometer att gå upp till toppen. Det går att fortsätta längs Världsarvsleden för att få en rundslinga som slutar tillbaka nere i Mjällomsviken.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss