Sör-Skirsjöberget

Skogen på Sör-Skirsjöbergets nordostsluttning intill Skirsjön, består av både rena tallbackar och blandskog. Från bergskanten har du en fin utsikt mot öster och sydost.

Milsvid utsikt

Reservatet är ett naturskogsområde som ligger på mellan 220 och 340 meters höjd över havet. Det domineras av ett berg där utsikten är milsvid mot öst och sydost över Skirsjön och Rangsjön med omgivningar. Terrängen är starkt kuperad. Stupet och toppen består av hällmark och nedanför branten finns block av jätteformat här och var.

Naturskog med gamla tallar

Skogen utgörs både av rena tallbackar och, på lite friskare mark och i mindre fuktstråk, av blandskog med tall, gran och björk. Asp, al och sälg förekommer mer sparsamt. Sälgarna bär oftast lunglav, ibland även skrovellav och i vissa fall även nordlig anisticka.

Gamla tallar förekommer relativt rikligt och många har skador från tidigare bränder, så kallade brandljud. Även brandstubbar finns. Omkullfallna gamla träd, och träd som avverkats men lämnats, förekommer här och var.

Bland fågellivet märks naturskogsarter som järpe, spillkråka och tretåig hackspett.

Tallskog med blåbärsris.

Sör-Skirsjöberget. Foto: Johan Rytterstam

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar.
 • Plocka eller gräva upp växtdelar eller på annat sätt skada vegetationen. Bär och matsvamp får dock plockas.
 • Klättra i boträd.
 • Samla in insekter eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
 • Skada mark och block.
 • Tälta.
 • Göra upp eld.
 • Köra motordrivet fordon.
 • Rida eller cykla i terrängen.
 • Ta med hund som inte är kopplad.
 • Sätta upp skylt, göra inskrift eller dylikt.
 • Utföra vetenskapliga undersökningar utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Beslutsår: 1998

Storlek: 71 hektar

Kommun: Sollefteå

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 25 kilometer nordväst om Junsele, mellan Backe och Omsjö, på västra sidan av Skirsjön.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss