Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Klippen

- urskogsartad granskog med äldre tallar

Klippens naturreservat. Foto: Pekka Bader

Klippens naturreservat består av ett område med naturskog med många döda stående och liggande träd. Det är kännetecknande för ett naturligt fungerande skogsekosystem.

Syfte med reservatet

Syftet med reservatet är att bevara biologisk mångfald och en värdefull naturmiljö.

Stora mängder död ved

Större delen av naturreservatet utgörs av en 150-årig urskogsartad barrskog som domineras av gran. I östra delen, men även till viss del i västra, finns en hel del äldre tallar med väl utvecklade grenverk. Lövträd förekommer sparsamt.

Bitvis finns det stora mängder död ved, främst i form av granlågor
(liggande döda granar) men även en del döda stående träd.

Trots närheten till Forsmo så finns få spår av sentida avverkningar. Äldre stubbar förekommer här och var.

Ovanliga svampar

I reservatet finner du en mängd olika svampar, bland annat på granlågorna. Det är till exempel arter som ullticka, harticka, tallticka, rosenticka, rynkskinn och lappticka.

Tallticka växer nästan uteslutande på stammen av levande gammal tall, ofta högt upp. Foto: Jonas Salmonsson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka, gräva upp eller skada växtdelar, lavar eller vedlevande svampar. Bär och matsvamp får dock plockas.
  • Skada mark och block.
  • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
  • Köra motordrivet fordon.
  • Utföra vetenskapliga undersökningar utan länsstyrelsens tillstånd.
  • Arrangera idrottstävling utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2004

Storlek: 29 hektar

Kommun: Sollefteå

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

John Granbo

Enheten för skyddad natur