Balesudden

I Balesuddens naturreservat kan du på en dag uppleva mycket av det häftigaste och mest typiska i Höga kusten. Det är ett stort reservat med djupa skogar, kuperade stigar och fantastiska utsikter. Här finns flera fina rastplatser, vikar med sandstränder och en övernattningsstuga. Och missa inte mysiga Balestjärn med sitt kristallklara vatten.

Ett rött berg

Den yttersta delen av Balesudden höjer sig som ett brant berg som sluttar i havet. Berggrunden i reservatet består av röd nordingrågranit och det ger hela berget en säregen röd ton.

Sommaren 2008 startade en skogsbrand på den yttersta delen av Balesudden. Branden startade troligen på grund av en dåligt släckt fikaeld och fick ett intensivt förlopp i den branta terrängen. Än idag syns spår av skogsbranden med brända och döda träd. Spåren av skogsbranden i kombination med de röda klipporna ger Balesudden ett häftigt utseende.

Balestjärn

Den lilla trolska Balestjärn är populär att besöka på sommaren för bad och fika vid strandkanten. Förutom att vara en vacker plats så är tjärnen speciell för sitt ovanligt klara vatten. Du kan se trädskelett som ligger på botten längs stränderna. Klarheten tros bero på att tjärnen är näringsfattig och har ett högt pH-värde på grund av en skalgrusbank på botten av tjärnen som "kalkar" upp.

Balestjärn nås via stig från Sör-Balesviken. Hit kommer du antingen med egen båt eller genom att vandra längs Höga Kustenleden från Köpmanholmen eller Sandlågan.

Vandring och övernattning

Höga Kustenleden går rakt igenom Balesudden mellan de två parkeringarna vid Sandlågan och Köpmanholmen. Utgår du från någon av parkeringarna och följer leden ända ut på yttersta udden och tillbaka får du räkna med att det blir en heldag. Du har en spektakulär vandring framför dig med fina skogar, mysiga rastplatser och fantastiska utsikter. Men det är också en kuperad och krävande terräng som kan ta längre tid att vandra än du är van. Glöm inte vatten och fika!

I Bodviken finns en öppen övernattningsstuga med 8 sängplatser. Här finns också grillplatser, ved, en liten sandstrand och fina gräsytor för tält.

Vårdkasberg

Balesuddens skarpt markerade profil har varit ett viktigt sjömärke för de som färdats till sjös. Förr i tiden användes det också som vårdkasberg. Här tändes eldar för att varna folk i bygderna för anfall och andra faror.

Artrik skog

Skogen består mestadels av hällmarkstallskog med granskog i dalgångarna. Grova aspar finns och klibbal förekommer efter stränderna samt vid Balestjärn. I området hittar du en mängd olika växter som till exempel trolldruva, blåsippa, tibast, kungsljus, fjällnejlika, stinknäva, nattviol och skogssallat.

I skogarna förekommer skogsfågel som tjäder och orre och flera hackspettsarter, bland annat gråspett. Gärdsmyg, svarthätta och rödstjärt är andra fåglar som lever här och havsörn ses då och då. Den kuperande och steniga terrängen passar också utmärkt för lodjur.

Foto av udden med de röda klipporna och brända träd från skogsbranden.

Röda klippor och brända träd på Balesudden. Foto: Erik Engelro

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.
 • Göra upp eld annat än på anvisade platser utmed Höga Kustenleden.
 • Medvetet störa djurlivet.
 • Köra motordrivet fordon.
 • Ta med hund som inte är kopplad.
 • Anordna orienteringskontroller eller snitslade spår.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 1985

Storlek: 918 hektar

Kommun: Örnsköldsvik

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000, Världsarv

Hitta hit

Bil

Du som kommer med bil kan åka till någon av de två parkeringarna. Parkeringen nordväst om reservatet ligger vid Sandlågan och har nyligen utökats. Den når du genom att åka till Utbysundet längs vägen mellan Bjästa och Domsjö. Därifrån är det skyltat mot Balesuddens naturreservat.

För att nå södra parkeringen åker du till Köpmanholmen och följer sedan vägvisningar till Hålviken.

Båt

Reservatet nås lätt med båt. Bra angöringsplatser är till exempel Sör-Balesviken, Bodviken och Mellan-Balesviken.

Buss

Med buss kan du åka till Köpmanholmen centrum och därifrån vandra 5 kilometer längs Höga kustenleden till Balesudden. På norra sidan reservatet går det att åka till och från hållplats Bäckvägen. För busstider sök på Din turs webbplats.

Webbplatsen Din Tur Länk till annan webbplats.

Besöka på vintern

Detta reservat går att besöka på vintern eftersom parkeringen vid Sandlågan snöröjs. Tänk på att du kan behöva snöskor eller skidor för att ta dig runt i reservatet när det är mycket snö.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss