Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Veckefjärden

Fågeltornet vid Veckefjärden.

Veckefjärdens naturreservat. Foto: Oskar Norrgrann

Veckefjärdens naturreservat är ett kommunalt reservat som består av två strandnära lövskogsområden samt intilliggande stränder och vattenområden. Här finns ett fågeltorn som gör det lättare att studera det rika fågellivet.

Ädellöv och fågelsång

Skogen domineras av högstammig gråal, björk och rönn med rik undervegetation av hägg och örter. Kärr, sumpskog och gläntor är insprängda i lövskogen. Det finns inslag av ädla lövträd som lönn och ask samt mindre vanliga kärlväxtarter som dvärghäxört och jättegröe.

I lövskogen är fågelsången rik under försommaren. Här finns bland annat rosenfink, härmsångare och svarthätta. Mindre hackspett förekommer regelbundet i området. Stränderna längs Tvillingsta och Moälvens utlopp i Veckefjärden är viktiga rastlokaler för sjöfågel, framför allt under våren. Vattendelen av reservatet är av regeringen antaget som Natura 2000-område enligt habitatdirektivet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar.
 • Plocka eller gräva upp örter, gräs, mossor, lavar eller svampar, med undantag för plockning av matsvamp för husbehov.
 • Genom grävning eller på annat sätt skada mark och block.
 • Göra upp eld annat än på anvisade platser.
 • Medvetet störa eller skada djurlivet (gäller ej främmande arter och fiske).
 • Ta med hund som inte är kopplad.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Fakta

Beslutsår: 2007

Storlek: 63 hektar

Kommun: Örnsköldsvik

Förvaltare: Örnsköldsviks kommun

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Bil

Det västra området ligger söder om E4 vid Själevad och kan nås från norra respektive södra sidan av Moälven. Det östra området ligger i anslutning till golfbanan och nås från parkeringen i slutet av vägen förbi Hållängetskolan.

Buss

Med buss kan du ta dig till västra delen av reservatet genom att åka till hållplats Själevadskolan och gå längs vägen förbi vårdcentralen och ner under E4. Det är 600 meter till reservatet och du kommer till stigen ut till fågeltornet. Det går även att åka buss till hållplats Själevad Friluftscentral och följa vägen till delen av reservatet som ligger på södra sidan ån mittemot Naturkompaniet. För busstider, sök på Din turs webbplats:

Din tur Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss