Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Häggberget

Vy från berget mot havet.

Häggbergets naturreservat ligger havsnära. Foto: Per Sander

Häggbergets naturreservat ligger i Häggdånger, nära vägen som går söderut mot Barsviken. Reservatet består av ett område med kustnära granskog i en svag sydostsluttning. Den diabasrika berggrunden har medfört att området har en artrik svamp- och kärlväxtflora.

Artrik skog

Granskogen öster om Häggberget uppmärksammades under 1990-talet av Härnösands svampklubb för dess artrika och speciella svampflora. I den sydsluttande granskogen förkommer bland annat streckvaxing, sepiavaxing, grangråticka, raggtaggsvamp, guldfingersvamp, fyrflikig jordstjärna och porslinsblå spindling. Även kärlväxtfloran är lite rikare med bland annat blåsippa, nattviol och grönkulla.

De vitblommande orkidéerna nattviol.

Nattviolen blommar i juni. Foto: Helene Öhrling

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka, gräva upp eller skada växter, lavar eller vedlevande svampar. Bär och matsvamp får dock plockas.
  • Fånga och samla in ryggradslösa djur.
  • Skada mark och block.
  • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
  • Köra motordrivet fordon, annat än på befintlig väg.
  • Utföra vetenskapliga undersökningar utan länsstyrelsens tillstånd.
  • Använda området för idrottsarrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2004

Storlek: 25 hektar

Kommun: Härnösand

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Häggbergets naturreservat ligger längs vägen mellan Häggdångers kyrka och Barsviken. Från E4 kör du först till korsningen vid kyrkan där man tar av mot Barsviken. Efter ytterligare cirka 2 kilometer ligger reservatet på höger sida.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss