Höga flöden i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Flakamon

Gammal tall.

Äldre tallar är vanliga i Flakamon. Foto: Kristin Lindström

Här kan du besöka en mindre naturskog med gammal tall- och granskog. Trots närheten till Indalsälven, där man förr flottade timmer, har denna skog inte avverkats. Riktigt gamla tallar kan du få se här.

Gamla tallar och rester av en huggarkoja

Det mest iögonfallande är de 150-300-åriga grova tallarna där de grövsta har en omkrets på 2-2,5 meter. Även några av granarna i naturreservatet har imponerande ålder och grovlek. I vissa partier finns en del stående och liggande döda träd vilket är värdefullt för många naturskogsarter.

Vid myren i norra delen syns spår av tidigare skogshuggningar där det nu finns 50-70-åriga björkar och aspar. Där återfinns idag rester av en tidigare huggarkoja.

Naturvårdsbränningar

Det långsiktiga målet är att försöka bevara tallvärden i större delen av naturreservatet. Detta bör göras genom naturvårdsbränning där det är möjligt. Delar av naturreservatet som har fått grannaturskogsvärden, bör lämnas för fri utveckling.

Närliggande reservat

Fortsätter du denna väg så kan du ta av mot Sundsjöåsen:

Sundsjöåsen

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar.
  • Samla in mossor, svampar eller lavar med undantag för plockning av matsvampar för husbehov.
  • Samla in eller föra bort ryggradslösa djur.
  • Genom grävning eller på annat sätt skada mark och block.
  • Köra motordrivet fordon annat än på befintlig skogsbilväg. Förbudet gäller ej snöskoter på snötäckt mark.
  • Uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, rastplats, spång, stängsel, ledning, mast eller torn.
  • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2012

Storlek: 15 hektar

Kommun: Sundsvall

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger tre kilometer sydost om Sundsjöåsens naturreservat. Kommer du från Sundsvall kör du väg 86 norrut från Kovland och tar av vänster förbi byarna Säter och Backen. Efter cirka 14 kilometer tar du av till höger och når reservatet efter ytterligare 1,5 kilometer. Denna sista väg kan vara bommad. Koordinater för infotavlan: WGS84 decimal (latitud, longitud) 62.60989, 16.921349.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss