Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Skeppshamns kapell

Skeppshamns kapell är en mindre träbyggnad som nyttjades av säsongsfiskare under 1500-1700 talet. Fiskekapellen kom till för att bestämmelserna som fanns vid den här tiden, tvingade fiskarna att närvara vid gudstjänst på söndagarna. Då var det även förbjudet att fiska.

Fiskekapellens uppkomst och historia

Fiskekapellens uppkomst utmed norrlandskusten har både en skatte- och kyrkopolitisk bakgrund. Den kyrkopolitiska bakgrunden är att i 1669-års hamnrätt fastställdes det att fiskarna skulle gå i kyrkan på söndagarna, då var det också förbjudet att fiska. Antingen fick de bege sig till sockenkyrkan eller så fick en präst resa till dem för att hålla gudstjänst. För det senare fick de dessutom betala en avgift.

Ortodoxins fasta normer och stränga krav på gudstjänst på söndagarna gjorde därför kapellen till ett nödvändigt inslag på en plats där fiskarna skulle vistas i flera månader. Kapellen kunde också nyttjas som förråd under vinterhalvåret där man kunde förvara skötar och fiskeredskap. Upphängningsanordningar vittnar ännu om detta.

Det fanns också ett skatteskäl då borgarna i Gävle år 1557 gavs förtur till fisket i öppna havet längs hela Norrlandskusten. Detta mot att var tionde tunna strömming levererades i skatt till kronan. Dessutom kunde de naturligtvis hyra de privata fiskerättigheterna. Fiskelägena Bremön, Lörudden, Skeppshamn, Barsviken, Prästhushamn, Bönhamn, Norrfällsviken, Ulvön med flera är alla grundade av gävlefiskare.

Fiskekapellens utseende

När platsen för fiskeläget skulle väljas så ville man ha en skyddad hamn som inte låg alltför nära de bofasta böndernas byar. Samtliga fiskekapell var ursprungligen byggda som små obetydliga ryggåsstugor med ett litet fönster på väggen ovanför altaret. Inredningen var enkel, men efterhand kunde kasserade föremål från sockenkyrkorna leta sig ut till kapellen. Båtar och fiskeredskap förvarades i sjöbodar.

Hamnlagen hade all bestämmanderätt

Hamnlagen var kapellens ägare och de bestämde allting. Det innebar att varken kyrkan eller staten, kunde säga något om underhållet eller prydande av kapellen. I en längd över gävlebohamnar från 1613 anges att Brämöhamn hade 13 fiskare från Gävle, Lörudden tolv och Åstholmarna (Skeppshamn) fem.

Beskrivning

Skeppshamns kapell är en mindre träbyggnad bestående av ett rektangulärt långhus samt vapenhus framför den västra gaveln. Byggnaden som står på en sockel av gråsten i kallmur, är knuttimrad och brädslagen med stående locklistpanel, utvändigt rödmålad med vita knutar och vindskivor. Yttertaket, som på vapenhuset är valmat mot väster, täcks av spån. Vid långhusets västra gavel finns en klockbock med en klocka; i flöjeln finns årtalet 1788. På taknocken i öster sitter ett vitmålats kors. Kapellets ingångsdörr i grått är en enklare pardörr med en enkel vitmålad omfattning.

Till höger om dörren finns en kollektbössa uppsatt och ovanför denna en primitiv skulptur, som antagits vara del av en galjonsfigur. Till vänster finns en anslagstavla i trä. Syd- och östväggarna har två par småspröjsade och vitmålade fönster med två lufter i vardera. De vidhängande fönsterluckorna är rödmålade.

Placering

Kapellet är geografiskt placerad i Tynderö församling, men har genom sin historiska särställning inte någon juridisk koppling till Svenska kyrkan. Kapellet återfinns långt ute på Åstholmen, som gränsar till det flacka Tynderölandet i Timrå kommun. Kapellet ligger på en höjd med några fiskarstugor, sjöbodar och en gistvall nedanför i väster intill den vik som tidigare kallades Lilla hamn till skillnad från Storhamn söder om Åstholmsudde. Udden är yttre nordlig gräns för Sundsvallsbukten mot Bottenhavet.

Besöksmål i närheten

Ett besök till Skeppshamns kapell går med fördel att utökas till en dagstur - för att även ta en titt runt om i Åstöns naturreservat. Det är ett välbesökt friluftsområde med vandringsleder, rastplatser och sandstränder:

Åstön

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

  • Skydd mot rivning, flyttning, förvanskning av exteriör och interiör samt fasta inventarier.
  • Kapellet får inte rivas, flyttas eller till sitt yttre byggas om eller på annat sätt förändras.
  • I kapellet får ingrepp inte göras i stomme, ursprunglig planlösning eller äldre fast inredning.
  • Kapellet ska underhållas så att det inte förfaller. Vård- och underhållsarbeten ska utföras med traditionella byggnadsmaterial och metoder på ett sådant sätt att det kulturhistoriska värdet inte minskar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Beslut: Byggnadsminnesförklaring av Länsstyrelsen Västernorrland 19990614, diarienummer 221-4222-98.

Benämning: Timrå kommun, Åkerö 3:19, Skeppshamns kapell.

Historisk funktion: Kapell.

Nybyggnadsår: 1788.

Hitta hit

Byggnaden ligger på Åstön i Timrå kommun.

Kontakt

Isabelle Engelin

Byggnadsantikvarie

Michael Thörne

Byggnadsantikvarie

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss