Beddingestrand

Beddingestrand uppvisar både ett fiskeläge med bevarad bebyggelse och ett fritidsområde som vuxit fram under 1900-talet. De små fiskehoddorna är viktiga inslag i miljön som visar på tidigare verksamhet på platsen.

Granhyddan, Beddingestrand

Beddingestrand är idag ett område med både året runt- och fritidshusbebyggelse. I västra delen finns både Beddinge gamla och nya fiskeläge med fiskarestugor från 1700-talet byggda i flinta. Liksom många andra kustnära områden började Beddingestrand användas som rekreationsområde i början av 1900-talet. Det var dock först på 1940-talet som området började styckas upp till fritidstomter. Flera av de äldre sommarhusen är välbevarade.

Granhyddan

På platsen för Granhyddan fanns tidigare en paviljong för Lilla Beddinge skyttegille, bildat 1887. Omkring sekelskiftet började paviljongen användas som serveringslokal vid anordnade basarer. Till anläggningen hörde även en ditflyttad dansbana. När antalet besökare ökade blev paviljongen för liten. Restaurang Granhyddan, med röd- och vitmålad träpanel och glasveranda, stod färdig 1922 men byggdes ut ytterligare 1929. Ett par år därefter, 1932, stod en ny dansbana färdig. Anläggningen används idag som campingområde.

Motiv för bevarande

Beddingestrand uppvisar både ett fiskeläge med bevarad bebyggelse och ett fritidsområde som vuxit fram under 1900-talet. De små fiskehoddorna är viktiga inslag i miljön som visar på tidigare verksamhet på platsen. Prägeln av fritidsbebyggelse är av stor betydelse och visar en tydlig säsongsbetonad verksamhet på orten där Granhyddan är framträdande. 
  

Beddingestrands badbrygga

Kontakt

Serviceinformation

Hitta hit

Platsen ligger cirka 15 km sydost om Trelleborg.

Se länsstyrelsens webbgis:

Beddingestrandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster