Kulturmiljöprogram: Axeltorp - Östervik

På östra sidan av halvön vid Östreviken i Ivösjön började man bryta kaolin tidigare än på Ivöklack.

Några år in på 1900-talet anlades en linbana för att transportera kaolinet från brottet över Östreviken till fabriksanläggningen invid Axeltorps station på Sölvesborg-Olofström-Älmhults Järnväg. Linbanan drevs med elkraft, och för detta ändamål byggdes en transformatorstation i Axeltorp. Transformatorstationen finns kvar och är en av de äldsta i Skåne, byggd cirka 1905. Järnvägsstationen i Axeltorp revs redan på 1960-talet och ersattes av en hållplatskur, som numera betjänar busstrafiken. Järnvägen är nedlag och uppriven sedan 1980-talet, men banvallen finns kvar som gång- och cykelväg. Det stora kaolinbrottet används numera till del som soptipp. Brytningen har upphört sedan länge.

Motiv för bevarande


Området kring östra Ivösjön kan som helhet uppvisa en intressant före detta industrimiljö, som ger en bild av en äldre fullskalig industriverksamhet i nordöstra Skåne. Kaolinbrytningen är unik för området.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss