Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Myrarp

Välhållen traditionell byggnad i röd locklistpanel och tegeltak.

Odlingslandskapet kring byn Myrarp är småskaligt och tämligen ålderdomligt. Området visar en skoglig kontinuitet med ett stort inslag av alkärr och sumpskog. Norr om Myrarp finns ett bokskogsområde där stora delar fortfarande betas. I området finns flertalet betesmarker och välbevarade stenmurar.

Bebyggelsen är varierad och ett par gårdar är välbevarade och välskötta. En av gårdarna är fyrlängad och har bibehållit sin äldre karaktär med bland annat delar av skiftesverk.

Motiv för bevarande

Myrarp är en representativ miljö med ett omväxlande odlingslandskap, där skogsbete, betesmarker och stenmurar är betydande inslag, samt en välbevarad bebyggelse.

Gårdsmiljö i Myrarp

Hitta hit

Myrarp ligger sydväst om Hässleholm mellan Tyringe och Sösdala.

Se området i webbgis: Myrarp Länk till annan webbplats.

Kontakt