Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Myrarp

Välhållen traditionell byggnad i röd locklistpanel och tegeltak.

Odlingslandskapet kring byn Myrarp är småskaligt och tämligen ålderdomligt. Området visar en skoglig kontinuitet med ett stort inslag av alkärr och sumpskog. Norr om Myrarp finns ett bokskogsområde där stora delar fortfarande betas. I området finns flertalet betesmarker och välbevarade stenmurar.

Bebyggelsen är varierad och ett par gårdar är välbevarade och välskötta. En av gårdarna är fyrlängad och har bibehållit sin äldre karaktär med bland annat delar av skiftesverk.

Motiv för bevarande

Myrarp är en representativ miljö med ett omväxlande odlingslandskap, där skogsbete, betesmarker och stenmurar är betydande inslag, samt en välbevarad bebyggelse.

Gårdsmiljö i Myrarp

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss