Kulturmiljöprogram: Myrarp

Välhållen traditionell byggnad i röd locklistpanel och tegeltak.

Odlingslandskapet kring byn Myrarp är småskaligt och tämligen ålderdomligt. Området visar en skoglig kontinuitet med ett stort inslag av alkärr och sumpskog. Norr om Myrarp finns ett bokskogsområde där stora delar fortfarande betas. I området finns flertalet betesmarker och välbevarade stenmurar.

Bebyggelsen är varierad och ett par gårdar är välbevarade och välskötta. En av gårdarna är fyrlängad och har bibehållit sin äldre karaktär med bland annat delar av skiftesverk.

Motiv för bevarande

Myrarp är en representativ miljö med ett omväxlande odlingslandskap, där skogsbete, betesmarker och stenmurar är betydande inslag, samt en välbevarad bebyggelse.

Gårdsmiljö i Myrarp

Hitta hit

Myrarp ligger sydväst om Hässleholm mellan Tyringe och Sösdala.

Se området i webbgis: Myrarp Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss