Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kulturmiljöprogram: Sanatoriet i Vejbystrand

Anläggningen i Vejbystrand är ett av fyra exempel på sanatorier i Skåne. Sanatoriet tydliggör den vårdform som utvecklades under tidigt 1900-tal. Arkitekturen exemplifierar de ideal som var rådande för den tidens vårdinrättningar.

Vejbystrand ligger längs den nordligaste kuststräckan i Ängelholms kommun. År 1903 startade Kronprinsessan Victorias Kustsanatorium i SVejbystrand för att behandla skrofulösa barn och personer med körtel- och bentuberkulos. Verksamheten byggdes ut successivt. År 1910 invigdes huvudbyggnaden med 160 vårdplatser och som mest hade sanatoriet 300 patienter från hela landet.  

Sanatoriets funktion

Under andra världskriget användes sanatoriet för omhändertagande av barn från Finland och Baltstaterna. På 60-talet inrättades rehabilitering för rörelsehindrade och förståndshandikappade. I mitten av 1980-talet upphörde vårdverksamheten och efter några år utan funktion blev sanatoriet flyktingförläggning. Även denna verksamhet upphörde och i slutet av 1990-talet byggdes anläggningen om till bostäder och vårdhem. (Se vidare ”Sanatorier” under ”Administrativa landskap”) Sanatorierna var vanligen enkla, symmetriska, rymliga och ljusa byggnader som förlades i miljöer som ansågs hälsosamma och där sluten vård kunde bedrivas. Typritningar utarbetades och ett fåtal arkitekter stod bakom ritningarna till flera sanatorier.

Sanatoriet - Huvudbyggnaden

Huvudbyggnaden vid kronprinsessan Victorias sanatorium har ljusa slätputsade fasader och höga fönster. Till anläggningen hör också bland annat en läkarbostad som är en 2,5-plans patriciervilla, bostadshus för personalen, portvaktsbyggnad, hönshus och förråd. Mannen bakom anläggningen i Vejbystrand var doktor Ernst Lindahl, som startade och drev sanatoriet. Byggnaderna i Vejbystrand omgavs länge av stora orörda strand- och parkområden. Sanatorierna var ofta stora anläggningar och i likhet med flera andra svenska vårdinstitutioner kombinerade med parkmiljö och i viss mån med egna odlingar. Anläggningen har haft stor betydelse för Vejbystrand.

Orten utvecklades utifrån fiskeläget och sanatoriet kring sekelskiftet 1900 då man började uppmärksamma havsluftens betydelse för rekreation och hälsa.

2012 har fem höghus uppförts inom området. 

Motiv för bevarande 

Anläggningen i Vejbystrand är ett av fyra exempel på sanatorier i Skåne. Sanatoriet tydliggör den vårdform som utvecklades under tidigt 1900-tal. Arkitekturen exemplifierar de ideal som var rådande för den tidens vårdinrättningar.

Hitta hit

Området ligger cirka 7 km nordväst om Ängelholm.

Se området avgränsat i webbgis: Vejbystrand Länk till annan webbplats.

Kontakt