Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Sanatoriet i Vejbystrand

Anläggningen i Vejbystrand är ett av fyra exempel på sanatorier i Skåne. Sanatoriet tydliggör den vårdform som utvecklades under tidigt 1900-tal. Arkitekturen exemplifierar de ideal som var rådande för den tidens vårdinrättningar.

Vejbystrand ligger längs den nordligaste kuststräckan i Ängelholms kommun. År 1903 startade Kronprinsessan Victorias Kustsanatorium i SVejbystrand för att behandla skrofulösa barn och personer med körtel- och bentuberkulos. Verksamheten byggdes ut successivt. År 1910 invigdes huvudbyggnaden med 160 vårdplatser och som mest hade sanatoriet 300 patienter från hela landet.  

Sanatoriets funktion

Under andra världskriget användes sanatoriet för omhändertagande av barn från Finland och Baltstaterna. På 60-talet inrättades rehabilitering för rörelsehindrade och förståndshandikappade. I mitten av 1980-talet upphörde vårdverksamheten och efter några år utan funktion blev sanatoriet flyktingförläggning. Även denna verksamhet upphörde och i slutet av 1990-talet byggdes anläggningen om till bostäder och vårdhem. (Se vidare ”Sanatorier” under ”Administrativa landskap”) Sanatorierna var vanligen enkla, symmetriska, rymliga och ljusa byggnader som förlades i miljöer som ansågs hälsosamma och där sluten vård kunde bedrivas. Typritningar utarbetades och ett fåtal arkitekter stod bakom ritningarna till flera sanatorier.

Sanatoriet - Huvudbyggnaden

Huvudbyggnaden vid kronprinsessan Victorias sanatorium har ljusa slätputsade fasader och höga fönster. Till anläggningen hör också bland annat en läkarbostad som är en 2,5-plans patriciervilla, bostadshus för personalen, portvaktsbyggnad, hönshus och förråd. Mannen bakom anläggningen i Vejbystrand var doktor Ernst Lindahl, som startade och drev sanatoriet. Byggnaderna i Vejbystrand omgavs länge av stora orörda strand- och parkområden. Sanatorierna var ofta stora anläggningar och i likhet med flera andra svenska vårdinstitutioner kombinerade med parkmiljö och i viss mån med egna odlingar. Anläggningen har haft stor betydelse för Vejbystrand.

Orten utvecklades utifrån fiskeläget och sanatoriet kring sekelskiftet 1900 då man började uppmärksamma havsluftens betydelse för rekreation och hälsa.

2012 har fem höghus uppförts inom området. 

Motiv för bevarande 

Anläggningen i Vejbystrand är ett av fyra exempel på sanatorier i Skåne. Sanatoriet tydliggör den vårdform som utvecklades under tidigt 1900-tal. Arkitekturen exemplifierar de ideal som var rådande för den tidens vårdinrättningar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss